Cursussen

Met het ICZ streven wij het intercultureel contact tussen cliënt en zorgverlener te verbeteren. Dit doen wij door het creëren van bewustwording en de ontwikkeling van interculturele competenties bij zorgprofessionals. 

Cursus Zorg

Met het ICZ streven wij het intercultureel contact tussen cliënt en zorgverlener te verbeteren. Dit doen wij door het creëren van bewustwording en de ontwikkeling van interculturele competenties bij zorgprofessionals. 

Omgaan met (v)echtscheiding

Na een (complexe) scheiding moeten alle gezinsleden inclusief netwerk, een nieuw evenwicht vinden. Kinderen zijn flexibel en in staat zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Deze aanpassing wordt belemmerd wanneer ouders en families strijden en er langdurig conflicten en juridische strijd is tussen de ouders. Dan zien we dat kinderen erg lijden onder de strijd van hun ouders. Zeker wanneer deze in het bijzijn van de kinderen wordt gevoerd.

Als professional vraagt dit veel, je voelt vaak de onmacht van de betrokken volwassenen en kinderen. Daarnaast kan het netwerk grote invloed hebben.

Het is complex om ouders en hun kinderen in deze periode te begeleiden. Wat is jouw opdracht en rol? Hoe verhoud je je als professional? Onze aanpak richt zich niet alleen op de kinderen maar heeft juist ook focus op de (ex)partners. Met als doel opnieuw te verbinden als ouders in plaats van partners.

Basistraining Beschermjassen

‘Beschermjassen’ is een werkwoord. Je kunt een cliënt, een werknemer, een coachee of een team beschermjassen. ‘Beschermjassen’ is ook een zelfstandig naamwoord. ‘Beschermjassen’ zijn de tradities, de geuren, het is de familie, het eten, het landschap van vroeger en toen. Grondlegger Kitlyn ontdekte tijdens haar werk als gezinstherapeut dat migranten er baat bij hebben zich te omhullen met het oude vertrouwde van toen, als zij in een moeilijke levensfaseovergang zitten. Niet alleen voor migranten is het waardevol, voor iedereen die zich in een faseovergang bevindt, is het vitaliserend om je te omringen met datgene wat je aan vroeger doet denken. ‘Beschermjassen’ helpen om veiligheid en verbinding te realiseren voor personen en groepen die zich in de transitie ruimte bevinden.

In de training van drie dagen leer je de basisprincipes van Beschermjassen, zoals de werking van in- en uitsluitingsmechanismen, de kracht van families, de impact van levensfaseovergangen en de interculturele competenties. Naast de drie daagse basistraining is een eendaagse introductie op beschermjassen ook mogelijk.

Basistraining Beschermjassen

‘Beschermjassen’ is een werkwoord. Je kunt een cliënt, een werknemer, een coachee of een team beschermjassen. ‘Beschermjassen’ is ook een zelfstandig naamwoord. ‘Beschermjassen’ zijn de tradities, de geuren, het is de familie, het eten, het landschap van vroeger en toen. Grondlegger Kitlyn ontdekte tijdens haar werk als gezinstherapeut dat migranten er baat bij hebben zich te omhullen met het oude vertrouwde van toen, als zij in een moeilijke levensfaseovergang zitten. Niet alleen voor migranten is het waardevol, voor iedereen die zich in een faseovergang bevindt, is het vitaliserend om je te omringen met datgene wat je aan vroeger doet denken. ‘Beschermjassen’ helpen om veiligheid en verbinding te realiseren voor personen en groepen die zich in de transitie ruimte bevinden.

In de training van drie dagen leer je de basisprincipes van Beschermjassen, zoals de werking van in- en uitsluitingsmechanismen, de kracht van families, de impact van levensfaseovergangen en de interculturele competenties. Naast de drie daagse basistraining is een eendaagse introductie op beschermjassen ook mogelijk.

Bewust en Inclusief Opvoeden

Bewust en inclusief opvoeden (0-12)

 1. Je eigen normen en waarden als hulpverlener
 2. Kinderen en opvoeders een veilige en stimulerende omgeving bieden waarbij er aandacht is voor de culturele aspecten van thuis als de verwachtingen op school en ‘buiten’
 3. Ontwikkelingspsychologie en de daarbij passende opvoedingsstrategie

Bewust en inclusief opvoeden (12-18)  

 1. Kinderen en opvoeders laten leren door positieve aandacht
 2. Ontwikkelingspsychologie en de daarbij passende opvoedingsstrategie
 3. Realistische verwachtingen hebben met hierbij aandacht voor de verschillen die er kunnen zijn vanuit cultureel aspect
 4. Goed voor jezelf als ouder zorgen en inzetten van je netwerk

Tijdens de training krijg je als deelnemer:

 • Theorie over de levensfases van kinderen bekeken vanuit verschillende culturele perspectieven;
 • Ruimte om te oefenen met eigen casuïstiek;
 • Aanbod in gesprekvaardigheden en tools om mee te nemen in het werken met gezinnen;
Agressie hantering

Professionals moeten veilig kunnen werken. Deze training gaat over hoe om te gaan met emotioneel, grensoverschrijdend of agressief gedrag van cliënten. Het accent van deze training ligt op het bewust worden en herkennen van eigen spanningssignalen. Wanneer iemand spanning ervaart, kan dat een adequate reactie in de weg zitten. In deze training worden culturele aspecten meegenomen. Als deelnemer leer je:

 • Wat het effect is van je eigen spanning tijdens een situatie
 • Het verschil herkennen tussen emotioneel en agressief gedrag
 • Tijdig emotioneel en agressief gedrag signaleren
 • Omgaan met emotioneel en agressief gedrag
 • Emotionele en agressieve situaties te de-escaleren
 • Het beleid van jouw organisatie op het gebied van agressie en de route van nazorg na een incident
Beroepscode en tuchtrecht

In de scholing wordt gewerkt vanuit een duidelijke visie op beroepsethiek. Professionals in de gezondheidzorg krijgen zicht op hun verantwoordelijkheden binnen het werkveld. Zij krijgen inzicht in de regels en de code en hoe het tuchtrecht werkt. Tevens verwerven zij de morele kennis om tot juiste afwegingen te komen in de lastige keuzesituaties waarmee zij in de praktijk van de gezondheidzorg worden geconfronteerd. Tijdens de lesdagen worden theoretische onderdelen interactief verzorgd, de meerwaarde van een cultuur sensitieve blik wordt meegenomen in het afwegingskader, zodat de deelnemers voldoende ruimte krijgen om hun eigen inzichten te ontwikkelen en bovendien wordt de theorie telkens verbonden met concrete voorbeelden uit de werkpraktijk. De scholing is dus altijd optimaal afgestemd op de deelnemers. Het is mogelijk om een extra dagdeel toe te voegen waarin ligt op kort en bondig genomen afwegingen te rapporteren.  

Radicalisering en polarisatie

Het doel van de training is op een constructieve manier bewustwording van het begrip radicalisering en polarisatie te ontwikkelen als professional.

In deze training leer je als hulpverlener wat wordt verstaan onder radicalisering en polarisatie. Welke omstandigheden en factoren van invloed kunnen zijn en welke gedragingen hierbij kunnen horen.   

Na deze training hebben de deelnemers kennis van de wetenschappelijk theorieën en definities van radicalisering en polarisatie en beschikken zij over gespreksvaardigheden rondom deze thema’s.

Cultuursensitief binnen de zorg, dienstverlening en onderwijs

Benoem verschillen én overeenkomsten en laat ze voor je werken, herken en erken de verschillen en de overeenkomsten. De kracht van het verschil. Dat is in een notendop wat we met onze training cultuursensitief werken binnen de zorg, dienstverlening en onderwijs op gang brengen. We gebruiken hiervoor de diversiteit kaarten van Marten Bos als methodiek.  niemand is een ‘single story’

De methodiek gaat uit van een interne diversiteit van de mens. De praktische tool die wij gebruiken hiervoor zijn de diversiteitskaarten die onderliggende waarden in gedrag zichtbaar maken.

Na het volgen van deze training herken je waar voor jou de uitdaging zit in het cultuursensitief werken en krijg je handvaten en tools mee om in te zetten in het contact met jouw cliënt en zijn systeem of binnen jouw organisatie. Tevens kun je je krachtiger positioneren binnen het systeem en netwerk van hulpverleners in het gezin.

De cursussen van ICZ worden in samenwerking met Bureau VIE aangeboden

Expertise

De vraag naar expertise in passende zorg is zo groot, dat wij inzetten op het verspreiden van deze kennis en kunde.

culturezorga

Bewustwording

Het helpen bewust worden van de rol van cultuur (of die nu nationaal en sociaal-economisch van oorsprong is) in contact met cliënten; inzicht geven in het eigen gedrag en werkwijze;

culturezorga

Aansluiting

Het laten aansluiten van het zorgaanbod op de leefwereld van multiculturele individuen en/of gezinnen

culturezorga

Toegankelijkheid

Het duurzaam verbeteren van de toegankelijkheid van de zorg aan niet-westerse jeugdigen, ouderen en gehandicapten

culturezorga

Betrekken

Het bieden van handelingsperspectief aan (jonge) mensen door hen te betrekken bij het maatschappelijk verkeer

Expertise

De vraag naar expertise in passende zorg is zo groot, dat wij inzetten op het verspreiden van deze kennis en kunde.

culturezorga

Bewustwording

Het helpen bewust worden van de rol van cultuur (of die nu nationaal en sociaal-economisch van oorsprong is) in contact met cliënten; inzicht geven in het eigen gedrag en werkwijze;

culturezorga

Aansluiting

Het laten aansluiten van het zorgaanbod op de leefwereld van multiculturele individuen en/of gezinnen

culturezorga

Toegankelijkheid

Het duurzaam verbeteren van de toegankelijkheid van de zorg aan niet-westerse jeugdigen, ouderen en gehandicapten

culturezorga

Betrekken

Het bieden van handelingsperspectief aan (jonge) mensen door hen te betrekken bij het maatschappelijk verkeer

Expertise

De vraag naar expertise in passende zorg is zo groot, dat wij inzetten op het verspreiden van deze kennis en kunde.

culturezorga

Bewustwording

Het helpen bewust worden van de rol van cultuur (of die nu nationaal en sociaal-economisch van oorsprong is) in contact met cliënten; inzicht geven in het eigen gedrag en werkwijze;

culturezorga

Aansluiting

Het laten aansluiten van het zorgaanbod op de leefwereld van multiculturele individuen en/of gezinnen

culturezorga

Toegankelijkheid

Het duurzaam verbeteren van de toegankelijkheid van de zorg aan niet-westerse jeugdigen, ouderen en gehandicapten

culturezorga

Betrekken

Het bieden van handelingsperspectief aan (jonge) mensen door hen te betrekken bij het maatschappelijk verkeer