Initiatiefnemers

Instituut Culturele Zorg is een initiatief van de oprichters van Sensa Zorggroep en psychiater Ahmet Akdeniz.

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”

De initiatiefnemers hebben de kennis, ervaringen en expertise gebundeld! Wij delen graag onze kennis, verbinden met de doelgroep en nemen de ervaringen als leidraad in ons aanbod!

Initiatiefnemers

Instituut Culturele Zorg is een initiatief van de oprichters van Sensa Zorggroep en psychiater Ahmet Akdeniz.

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”

De initiatiefnemers hebben de kennis, ervaringen en expertise gebundeld! Wij delen graag onze kennis, verbinden met de doelgroep en nemen de ervaringen als leidraad in ons aanbod!

gogus-lighter-beard

Initiatiefnemers

Süleyman Gögüs

Een betrokken en bevlogen ondernemer die zich vol inzet om de maatschappij echt een stap verder te helpen.

IProfiel

De missie van Süleyman is om een landelijke beweging te starten. Hij wil gemeenten, organisaties, zorgverzekeraars, sociale wijk- en jeugdteams laten zien wat het is om aan te sluiten bij de multiculturele doelgroep. Hoe maak je beleid dat hun wensen en behoeftes honoreert? Suleyman zet zich in om de kwaliteiten en de talenten van jongeren met een multiculturele achtergrond zichtbaar te maken, opdat zij hun talent kunnen inzetten en een verrijking vormen voor de maatschappij.

IRollen

Süleyman ziet dat actieve rolmodellen in de samenleving heel belangrijk zijn voor de sociale ontwikkeling van jongeren met een multiculturele achtergrond. Jongeren worden ontzettend gestimuleerd als zij personen zien met een soortgelijke achtergrond die een goede positie hebben veroverd in de maatschappij. Daarnaast halen ze betere resultaten met hulpverleners die kunnen inspelen op de culturele achtergrond van hen.

IExpertise

1. Maatschappelijk ondernemerschap
2. Jeugdhulp en jongerenwerk
3. Opzetten projecten en concepten
4. Strategisch

gogus-lighter-beard
Suleyman Gogus

Een betrokken en bevlogen ondernemer die zich vol inzet om de maatschappij echt een stap verder te helpen.

IProfiel

De missie van Suleyman is om een landelijke beweging te starten. Hij wil gemeenten, organisaties, zorgverzekeraars, sociale wijk- en jeugdteams laten zien wat het is om aan te sluiten bij de multiculturele doelgroep. Hoe maak je beleid dat hun wensen en behoeftes honoreert? Suleyman zet zich in om de kwaliteiten en de talenten van jongeren met een multiculturele achtergrond zichtbaar te maken, opdat zij hun talent kunnen inzetten en een verrijking vormen voor de maatschappij.

IRollen

Suleyman ziet dat actieve rolmodellen in de samenleving heel belangrijk zijn voor de sociale ontwikkeling van jongeren met een multiculturele achtergrond. Jongeren worden ontzettend gestimuleerd als zij personen zien met een soortgelijke achtergrond die een goede positie hebben veroverd in de maatschappij. Daarnaast halen ze betere resultaten met hulpverleners die kunnen inspelen op de culturele achtergrond van hen.

IExpertise

1. Maatschappelijk ondernemerschap
2. Jeugdhulp en jongerenwerk
3. Opzetten projecten en concepten
4. Strategisch

gogus-lighter-beard
Süleyman Gögüs

Een betrokken en bevlogen ondernemer die zich vol inzet om de maatschappij echt een stap verder te helpen.

IProfiel

De missie van Süleyman is om een landelijke beweging te starten. Hij wil gemeenten, organisaties, zorgverzekeraars, sociale wijk- en jeugdteams laten zien wat het is om aan te sluiten bij de multiculturele doelgroep. Hoe maak je beleid dat hun wensen en behoeftes honoreert? Suleyman zet zich in om de kwaliteiten en de talenten van migrantenjongeren zichtbaar te maken, opdat zij hun talent kunnen inzetten en een verrijking vormen voor de maatschappij. Eén van de manieren om dit te bereiken is de inzet van rolmodellen.

IRollen

Süleyman ziet dat actieve rolmodellen in de samenleving heel belangrijk zijn voor de sociale ontwikkeling van allochtone jongeren. Jongeren worden ontzettend gestimuleerd als zij personen zien met eenzelfde culturele achtergrond die een goede positie hebben veroverd in de maatschappij.

IExpertise

1. Sociaal-pedagogische hulpverlening
2. Jongerenwerk
3. Onderwijs
4. Bestuurslid van de Turks-Nederlandse ondernemingsvereniging

Gülcan Kotan

Gulcan Kotan is een sociaal ondernemer met durf, die maatschappelijke problemen innovatief aanpakt.

gulcan-kotan

IProfiel

Voordat Gülcan startte als sociaal ondernemer was ze manager in de gehandicaptenzorg.  Ook heeft zij meerdere jaren ervaring opgedaan als voogd in de jeugdzorg. In deze jaren kwam zij tot het inzicht dat zij als een betrokken mens haar grootste bijdrage kon leveren voor kwetsbare cliënten. Haar missie was dan ook om een integraal zorgaanbod te realiseren, waarbij verscheidene soorten hulpverlening van onder één dak geleverd worden. Met haar bevlogenheid heeft zij dit doel gerealiseerd als mede-eigenaar van Sensa Zorggroep. Gulcan heeft een actieve rol in de multiculturele maatschappij – die zet ze in om handvatten te creëren waar wij ons allen, in de multiculturele samenleving, aan kunnen vasthouden. 

IRollen

De proactieve houding die Gülcan aanneemt, zorgt voor nauwe samenwerking met verschillende organisaties. Zij toont daadkracht en weet precies welke maatschappelijke doelen zij nastreeft. Ze is een bron van inspiratie voor veel vrouwen met een niet-westerse achtergrond. Gulcan staat voor het verbinden, het verbeteren en het versterken van de individuen in onze samenleving.

IExpertise

1. Jeugdzorg
2. Geestelijke gezondheidszorg
3. Regel- en wetgeving
4. Management

gulcan-kotan
Gülcan Kotan

Gulcan Kotan is een sociaal ondernemer met durf, die maatschappelijke problemen innovatief aanpakt.

IProfiel

Voordat Gülcan startte als sociaal ondernemer was ze manager in de gehandicaptenzorg.  Ook heeft zij meerdere jaren ervaring opgedaan als voogd in de jeugdzorg. In deze jaren kwam zij tot het inzicht dat zij als een betrokken mens haar grootste bijdrage kon leveren voor kwetsbare cliënten. Haar missie was dan ook om een integraal zorgaanbod te realiseren, waarbij verscheidene soorten hulpverlening van onder één dak geleverd worden. Met haar bevlogenheid heeft zij dit doel gerealiseerd als mede-eigenaar van Sensa Zorggroep. Gülcan heeft een actieve rol in de multiculturele maatschappij – die zet ze in om handvatten te creëren waar wij ons allen, in de multiculturele samenleving, aan kunnen vasthouden. 

IRollen

De proactieve houding die Gülcan aanneemt, zorgt voor nauwe samenwerking met verschillende organisaties. Zij toont daadkracht en weet precies welke maatschappelijke doelen zij nastreeft. Ze is een bron van inspiratie voor veel vrouwen met een niet-westerse achtergrond. Gulcan staat voor het verbinden, het verbeteren en het versterken van de individuen in onze samenleving.

IExpertise

1. Jeugdzorg
2. Geestelijke gezondheidszorg
3. Regel- en wetgeving
4. Management

Ahmet Akdeniz

IProfiel

Ahmet Akdeniz heeft voordat hij zijn Geneeskunde opleiding afrondde aan de Universiteit Utrecht een studie Medische Biologie aan de Universiteit van Amsterdam met succes behaald. Hij werkt sinds 2009 binnen verschillende GGZ instellingen. Eerst als psychiater maar later ook in management functies. De laatste jaren focust hij zich, naast zijn werk als psychiater, op het belang van het verleggen van de accenten binnen de zorg. Hij heeft meerdere modellen ontwikkeld om sneller en effectiever inzicht te verschaffen bij mensen die zorg behoeven. Hij ziet ziekte als een kans om er sterker uit te komen, om fundamentele veranderingen teweeg te brengen en om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Ahmet is een (hyper)sociaal mens, altijd in voor een grap en ook altijd op zoek naar de provocatie met als doel om mensen aan het denken te zetten over het waarom der dingen en mensen.

IRol

Ahmet zet zich in voor zowel zijn eigen persoonlijke ontwikkeling, want leren houdt op bij het graf, als in de  persoonlijke ontwikkeling van mensen en hecht daarbij veel waarde aan de volgende kernbegrippen: onafhankelijk, vrij, stabiel en adaptief.

IExpertises

1. Out of the box
2. Ondernemen
3. Onderzoeken 

Ahmet Akdeniz

IProfiel

Ahmet Akdeniz heeft voordat hij zijn Geneeskunde opleiding afrondde aan de Universiteit Utrecht een studie Medische Biologie aan de Universiteit van Amsterdam met succes behaald. Hij werkt sinds 2009 binnen verschillende GGZ instellingen. Eerst als psychiater maar later ook in management functies. De laatste jaren focust hij zich, naast zijn werk als psychiater, op het belang van het verleggen van de accenten binnen de zorg. Hij heeft meerdere modellen ontwikkeld om sneller en effectiever inzicht te verschaffen bij mensen die zorg behoeven. Hij ziet ziekte als een kans om er sterker uit te komen, om fundamentele veranderingen teweeg te brengen en om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Ahmet is een (hyper)sociaal mens, altijd in voor een grap en ook altijd op zoek naar de provocatie met als doel om mensen aan het denken te zetten over het waarom der dingen en mensen.

IRollen

Ahmet zet zich in voor zowel zijn eigen persoonlijke ontwikkeling, want leren houdt op bij het graf, als in de  persoonlijke ontwikkeling van mensen en hecht daarbij veel waarde aan de volgende kernbegrippen: onafhankelijk, vrij, stabiel en adaptief.

IExpertises

1. Out of the box
2. Ondernemen
3. Onderzoeken 

Hanife Güzel

IProfiel

In 2008 Master in Neuroscience afgerond en daarna een aantal jaren op het MS Centrum aan het VUMC gewerkt. Naast haar interesse in neurowetenschappen is ze ook altijd erg geïnteresseerd geweest in de wisselwerking tussen de werking van het zenuwstelsel en de psychische gesteldheid van personen. Om deze reden is ze in 2014 met haar studie Psychologie begonnen en verwacht dit in 2020 af te ronden.

Tijdens de afronding van haar studie is ze in aanraking gekomen met Sensa Zorg. Een organisatie die voor haar enorme uitdagingen biedt! Met de positionering in het werkveld en ervaringen met meerdere culturele doelgroepen heeft ze een integraal kijk weten op te bouwen op de problemen van cliënten met een multiculturele achtergrond. Dit leidt tot een holistische aanpak van de problemen waardoor de zelfredzaamheid van cliënten beter gestimuleerd worden.

IRollen

Haar missie is om andere hulpverleners te stimuleren en richting te geven om het uiterste te halen uit een cliënt en de problematiek vanuit meerdere oogpunten te bekijken. Deze gedeelde visie met Sensa Zorg wil ze graag verder verbreden en uitzetten binnen het ICZ.

IKwaliteiten

Hanife zit momenteel in een werkgroep die de sociale en maatschappelijke problemen van de interculturele doelgroep analyseert en in kaart brengt. Tevens is zij samen met haar team bezig met het door ontwikkelen van een methode die de sterke en minder sterke kanten van  individuele cliënten met een migratieachtergrond analyseert zodat begeleiding en/of behandeling op maat gegeven kan worden.

Hanife Güzel

IProfiel

In 2008 Master in Neuroscience afgerond en daarna een aantal jaren op het MS Centrum aan het VUMC gewerkt. Naast haar interesse in neurowetenschappen is ze ook altijd erg geïnteresseerd geweest in de wisselwerking tussen de werking van het zenuwstelsel en de psychische gesteldheid van personen. Om deze reden is ze in 2014 met haar studie Psychologie begonnen en verwacht dit in 2020 af te ronden.

Tijdens de afronding van haar studie is ze in aanraking gekomen met Sensa Zorg. Een organisatie die voor haar enorme uitdagingen biedt! Met de positionering in het werkveld en ervaringen met meerdere culturele doelgroepen heeft ze een integraal kijk weten op te bouwen op de problemen van cliënten met een multiculturele achtergrond. Dit leidt tot een holistische aanpak van de problemen waardoor de zelfredzaamheid van cliënten beter gestimuleerd worden.

IRollen

Haar missie is om andere hulpverleners te stimuleren en richting te geven om het uiterste te halen uit een cliënt en de problematiek vanuit meerdere oogpunten te bekijken. Deze gedeelde visie met Sensa Zorg wil ze graag verder verbreden en uitzetten binnen het ICZ.

IKwaliteiten

Hanife zit momenteel in een werkgroep die de sociale en maatschappelijke problemen van de interculturele doelgroep analyseert en in kaart brengt. Tevens is zij samen met haar team bezig met het door ontwikkelen van een methode die de sterke en minder sterke kanten van  individuele cliënten met een migratieachtergrond analyseert zodat begeleiding en/of behandeling op maat gegeven kan worden.

Onze Partners