Diensten

Wij zetten ons in voor cultuur sensitieve zorgverlening die tegemoetkomt aan de individuele vraag. Dit doen wij door onze praktijkervaring te vertalen naar een aanbod van cursussen, workshops en methodiek. Ons aanbod is gericht op hulpverleners uit diverse sectoren, zoals (specialistische) jeugdzorg, WMO, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, medici, (J)GGZ.

Ook bieden wij strategisch advies. Onze adviseurs zetten professionals middels kennisdeling en training in hun kracht.
Diensten

Wij zetten ons in voor cultuur sensitieve zorgverlening die tegemoetkomt aan de individuele vraag. Dit doen wij door onze praktijkervaring te vertalen naar een aanbod van cursussen, workshops en methodiek. Ons aanbod is gericht op hulpverleners uit diverse sectoren, zoals (specialistische) jeugdzorg, WMO, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, medici, (J)GGZ.

Ook bieden wij strategisch advies. Onze adviseurs zetten professionals middels kennisdeling en training in hun kracht.

Producten En Projecten

Het instituut levert kennis, implementatiekracht en opleidingen voor professionals

Producten en Projecten

Het instituut levert kennis, implementatiekracht en opleidingen voor professionals

diensten0

Delen van kennis

Veldanalyses verrichten over maatschappelijke problemen en vraagstukken. Aan de hand van observaties en interviews in de wijken wordt kennis verkregen over verschillende doelgroepen. Middels bijeenkomsten worden resultaten en bevindingen gepresenteerd onder een breed publiek.

diensten0

Leveren van implementatiekracht

Strategisch adviseurs kunnen uw organisatie ondersteunen. Zij begeleiden uw organisatie bij het bewustwordingsproces en bij het creëren van een aanbod van multiculturele zorg. 

diensten-bot
diensten0

Laagdrempelig aanbod

Een laagdrempelig aanbod van workshops en trainingen voor professionals. Zo leren zij beter aan te sluiten bij de doelgroep, en de zorg te leveren waar behoefte aan is. Deze cursussen zijn geschikt voor alle zorginstanties die meer kennis willen opdoen over zorgverlening aan een doelgroep met een multiculturele achtergrond

diensten0

Methodiek

De methodiek voor ambulante jeugdhulp is bedoeld om een goed beeld te krijgen van de cliënt, de opvoedingssituatie, de relevante context van verschillende leefgebieden, de migratiecontext als dat van toepassing is, de voorgeschiedenis en de eerder hulpverlening. Het instrument is algemeen toepasbaar.

Methodiek

De methodiek van het ICZ voor ambulante jeugdhulp is bedoeld om een goed beeld te krijgen van de cliënt, de opvoedingssituatie, de relevante context van verschillende leefgebieden, de migratiecontext als dat van toepassing is, de voorgeschiedenis en de eerder hulpverlening. Het instrument is algemeen toepasbaar, intercultureel en kenmerkt zich door visualisatie van de resultaten. Het doel van visualisatie is het verkrijgen van inzicht in de problematiek en overzicht van de complexiteit van factoren. Zowel ten behoeve van het contact tussen hulpverlener en cliënt, als voor intercollegiaal overleg. De methodiek bestaat uit acht instrumenten.

Basisgegevens en hulpverleningsgeschiedenis (Basis)

Cliënt Problematiek Analyse (CPA)

Opvoeding Problematiek Analyse (OPA)

Context Analyse Migratie (CAM)

5-i analyse (5IA)

Cliënt Context Analyse (CCA)

Supergenogram (S-GEN)

Levenslijn (LL)

Methodiek

De methodiek van het ICZ voor ambulante jeugdhulp is bedoeld om een goed beeld te krijgen van de cliënt, de opvoedingssituatie, de relevante context van verschillende leefgebieden, de migratiecontext als dat van toepassing is, de voorgeschiedenis en de eerder hulpverlening. Het instrument is algemeen toepasbaar, intercultureel en kenmerkt zich door visualisatie van de resultaten. Het doel van visualisatie is het verkrijgen van inzicht in de problematiek en overzicht van de complexiteit van factoren. Zowel ten behoeve van het contact tussen hulpverlener en cliënt, als voor intercollegiaal overleg. De methodiek bestaat uit acht instrumenten.

Basisgegevens en hulpverleningsgeschiedenis (Basis)

Cliënt Problematiek Analyse (CPA)

Opvoeding Problematiek Analyse (OPA)

Context Analyse Migratie (CAM)

5-i analyse (5IA)

Cliënt Context Analyse (CCA)

Supergenogram (S-GEN)

Levenslijn (LL)