Instituut Culturele Zorg

Met het ICZ willen wij het intercultureel contact tussen cliënt en zorgverlener verbeteren. Dit doen wij door het creëren van bewustwording en het ontwikkelen van interculturele competenties bij zorgprofessionals. Met deze behaalde competentieprofiel wordt er beter ingespeeld op de zorgbehoefte van de cliënt wat zal leiden tot passende zorg.

Instituut Culturele Zorg

Met het ICZ willen wij het intercultureel contact tussen cliënt en zorgverlener verbeteren. Dit doen wij door het creëren van bewustwording en het ontwikkelen van interculturele competenties bij zorgprofessionals. Met deze behaalde competentieprofiel wordt er beter ingespeeld op de zorgbehoefte van de cliënt wat zal leiden tot passende zorg.

De vraag naar passende zorg voor de interculturele doelgroep is enorm waardoor wij onze expertise graag delen door het verspreiden van deze kennis en kunde. Alleen door te investeren in de interculturele competenties van de zorgprofessionals kan aan deze vraag tegemoet gekomen worden. Het instituut staat daarmee aan het begin van een landelijke beweging in de zorg. Het uiteindelijke doel is dat alle cliënten in Nederland passende zorg krijgen, ongeacht afkomst, religie of leeftijd. Hiertoe dienen alle zorginstellingen in Nederland (ook) geëquipeerd te zijn om contact te maken en zicht te krijgen in de problematiek van de multiculturele doelgroep.

De Aanleiding

Volgens het CBS vormde de groep interculturele Nederlanders in 2019 ruim 23,6% van de bevolking. Echter, de aansluiting van de zorg op de behoeftes van de multiculturele groep is onvoldoende. Door de jaren heen is gebleken dat de reguliere zorginstellingen moeite hebben met het aanleveren van passende zorg bij de interculturele doelgroep. Met als resultaat geen vertrouwensrelatie kunnen opbouwen, argwaan naar hulpverlening, escalatie van situatie van de cliënt met alle gevolgen van dien. De gevolgen kunnen soms zo groot zijn dat hele gezinnen ontwricht worden, de kosten voor de maatschappij hoog oplopen omdat er steeds hoger en specialistischer zorg ingezet moet worden.

De Aanleiding

Volgens het CBS vormde de groep interculturele Nederlanders in 2019 ruim 23,6% van de bevolking. Echter, de aansluiting van de zorg op de behoeftes van de multiculturele groep is onvoldoende. Door de jaren heen is gebleken dat de reguliere zorginstellingen moeite hebben met het aanleveren van passende zorg bij de interculturele doelgroep. Met als resultaat geen vertrouwensrelatie kunnen opbouwen, argwaan naar hulpverlening, escalatie van situatie van de cliënt met alle gevolgen van dien. De gevolgen kunnen soms zo groot zijn dat hele gezinnen ontwricht worden, de kosten voor de maatschappij hoog oplopen omdat er steeds hoger en specialistischer zorg ingezet moet worden.

Wat Wij Doen

Wij organiseren zowel workshops als trainingen om zorgprofessionals doeltreffend te leren omgaan met culturele verschillen. De cursist/zorgprofessional wordt bewust gemaakt  van deze verschillen en kan hierdoor misverstanden herkennen en voorkomen die ontstaan in de interculturele communicatie. Door het herkennen en voorkomen van onbedoelde misverstanden kan er effectievere hulpverlening geboden worden.

Naast het aanbieden van workshops en trainingen biedt ICZ  ook methodiek aan. De methodiek van ICZ voor ambulante jeugdhulp is bedoeld om een goed beeld te krijgen van de cliënt, de opvoedingssituatie, de relevante context van verschillende leefgebieden, de migratiecontext als dat van toepassing is, de voorgeschiedenis en de eerder hulpverlening. Het instrument is algemeen toepasbaar, intercultureel en kenmerkt zich door visualisatie van de resultaten. Het doel van visualisatie is het verkrijgen van inzicht in de problematiek en overzicht van de complexiteit van factoren. Zowel ten behoeve van het contact tussen zorgprofessional en cliënt, als voor intercollegiaal overleg. De methodiek bestaat uit acht instrumenten.

Missie En Visie

Ons uitgangspunt is maatschappelijke return on investment. Als méér organisaties in staat zijn om de multiculturele doelgroep te dienen, wordt deze groep gepositioneerd om deel te nemen en gestimuleerd om potentieel bijdrage te leveren aan de maatschappij en hun potentieel in te zetten voor de wereld om hen heen. Hierdoor worden ze door de samenleving niet meer als last gezien maar vormen ze met hun eigen kracht een onderdeel van de maatschappij!

 Zij zijn dan geen last meer in de maatschappij, maar een kracht

Expertise

De vraag naar expertise in passende zorg is zo groot, dat wij inzetten op het verspreiden van deze kennis en kunde.

culturezorga

Bewustwording

Het helpen bewust worden van de rol van cultuur (of die nu nationaal en sociaal-economisch van oorsprong is) in contact met cliënten; inzicht geven in het eigen gedrag en werkwijze;

culturezorga

Aansluiting

Het laten aansluiten van het zorgaanbod op de leefwereld van multiculturele individuen en/of gezinnen

culturezorga

Toegankelijkheid

Het duurzaam verbeteren van de toegankelijkheid van de zorg aan niet-westerse jeugdigen, ouderen en gehandicapten

culturezorga

Betrekken

Het bieden van handelingsperspectief aan (jonge) mensen door hen te betrekken bij het maatschappelijk verkeer

Expertise

De vraag naar expertise in passende zorg is zo groot, dat wij inzetten op het verspreiden van deze kennis en kunde.

culturezorga

Bewustwording

Het helpen bewust worden van de rol van cultuur (of die nu nationaal en sociaal-economisch van oorsprong is) in contact met cliënten; inzicht geven in het eigen gedrag en werkwijze;

culturezorga

Aansluiting

Het laten aansluiten van het zorgaanbod op de leefwereld van multiculturele individuen en/of gezinnen

culturezorga

Toegankelijkheid

Het duurzaam verbeteren van de toegankelijkheid van de zorg aan niet-westerse jeugdigen, ouderen en gehandicapten

culturezorga

Betrekken

Het bieden van handelingsperspectief aan (jonge) mensen door hen te betrekken bij het maatschappelijk verkeer

Expertise

De vraag naar expertise in passende zorg is zo groot, dat wij inzetten op het verspreiden van deze kennis en kunde.

culturezorga

Bewustwording

Het helpen bewust worden van de rol van cultuur (of die nu nationaal en sociaal-economisch van oorsprong is) in contact met cliënten; inzicht geven in het eigen gedrag en werkwijze;

culturezorga

Aansluiting

Het laten aansluiten van het zorgaanbod op de leefwereld van multiculturele individuen en/of gezinnen

culturezorga

Toegankelijkheid

Het duurzaam verbeteren van de toegankelijkheid van de zorg aan niet-westerse jeugdigen, ouderen en gehandicapten

culturezorga

Betrekken

Het bieden van handelingsperspectief aan (jonge) mensen door hen te betrekken bij het maatschappelijk verkeer