10 tips voor interculturele communicatie met jongeren

Interculturele communicatie is het begrijpen van verschillende culturen, talen en normen en waarden van een ander land. We gaan het hierbij specifiek hebben over communiceren met jongeren met een multiculturele achtergrond. Hierbij is het belangrijk om met behulp van goede interculturele communicatie uiteindelijk effectief in verbinding te staan met jongeren. Verwacht wordt van jongeren en ouders met een multiculturele achtergrond dat ze zich probleemloos aanpassen aan de normen, waarden en gewoontes van het land waar ze wonen. Hoe kunnen we hierbij als hulpverlener effectief communiceren met jongeren met een multiculturele achtergrond? Lees snel verder voor een aantal tips hierover.

10 tips voor interculturele communicatie met jongeren

Aanpassen aan de cultuur

Ondanks dat een jongere in Nederland is geboren en getogen kan het nog steeds moeite hebben met zich aanpassen aan de maatschappij en zich niet begrepen voelen vanwege een andere etnische achtergrond. Jongeren die later in Nederland zijn gekomen wegens verschillende redenen in land van herkomst kunnen met dezelfde problemen te maken hebben.

10 tips voor interculturele communicatie

1. Kennis hebben van culturele achtergrond en de verschillen tussen culturen respecteren.

2. Wat is het wereldbeeld van de jongere en hoe staat hij/zij ervoor?

3. Strategische stappen nemen bij cultuurspecifieke inmenging.

4. De non-verbale communicatie is verbonden met de cultuur dus hou rekening hiermee.

5. Het creëren van zelfbewustzijn.

6. Gebruik maken van het talent om de jongeren beter te begrijpen en te stimuleren.

7. Uitpraten van conflicten en stoom uitlaten.

8. Niet te snel conclusies trekken bij contacten met de jongeren en probeer altijd de vooroordelen over de jongeren tegenover je weg te werken.

9. Het versterken van competenties levenslang leren en nadruk leggen op flexibiliteit.

10. De jongeren in hun comfortzone beter proberen te begrijpen, want daar voelen ze zich goed en zullen ze niet in paniek raken.

Kortom een gesprek voeren met jongeren met een multiculturele achtergrond kan een hele uitdaging zijn. Van groot belang hierbij is het begrijpen van diegene tegenover je. Het beheersen van kennis over zijn cultuur, taal en gewoontes uit zijn land. We leven in een multiculturele samenleving en komen daardoor steeds meer in contact met jongeren uit andere culturen en het beste is om dat te zien als een verrijking.

Instituut Culturele Zorg biedt workshops en cursussen om de cultuursensitiviteit binnen de zorg te vergroten.  

Tuba Gulbahce

Orthopedagoog

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Nieuwsartiekelen