5 stappen naar verbindende communicatie

In een circulair proces van communicatie is niet alleen het zenden en ontvangen belangrijk, maar ook het partnerschap in communicatie. Het gaat om het beïnvloeden van elkaar waarbij alle betrokkenen worden gezien als communicatiepartners. Bij mensen die een culturele groep vertegenwoordigen met een minderheidspositie kan de beïnvloedingsmacht veel minder zijn. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we gelijkwaardigheid kunnen creëren in de communicatie en zo een stap zetten voor meer verbindende communicatie?
5 stappen naar verbindende communicatie

Bewustwording tijdens interculturele communicatie

Door zelfreflectie kijk je naar je eigen positie, aannames en de kijk op de wereld en naar de ander. De manier waarop je naar de buitenwereld kijkt, beïnvloed jouw manier van communiceren.

De juiste communicatiepartner

Je kunt als gesprekspartner geconfronteerd worden met diversiteit dus je hoort in relatie te zijn met culturele etniciteit. Hierbij is het voorkomen van negatieve beeldvorming en stereotypering belangrijk. Je zou als gesprekspartner ruimte kunnen bieden voor inbreng en voor verandering in communicatie uiting.

Gesprekspartner representatief verbeelden

Kennis hebben over de doelgroep met wie je communiceert is essentieel. Extra aandacht geven aan de mensen die niet onmiddellijk van zich laten horen en nagaan welke zorgen, behoeften en belangen spelen bij je communicatiepartner zal zorgen voor meer verbinding.

Overeenkomsten vinden en verschillen erkennen

De doelgroep herkenbaar en representatief verbeelden door het delen van positieve en verschillende voorbeelden. Extra aandachtig zijn voor ethisch beladen boodschappen kan ook zorgen voor meer verbondenheid. Een manier om overeenkomsten te vinden is, op zoek te gaan naar diepere gezamenlijke wijsheid. Je zou je hierbij kunnen afvragen of het mogelijk is om onnodige tegenstellingen tussen de groepen, wij-zij beschrijvingen en kwetsend taalgebruik te vermijden.

Vaststellen van belangen

Hierbij gaat het om het bespreken en benoemen van specifieke belangen. Je hoeft niet per se iedereen te bereiken door juist te communiceren, maar je verbindt je met diegene alleen die belang hebben bij het vraagstuk. Door te kijken hoe de zienswijzen zich tot elkaar verhouden, kun je zorgen voor herkenning.

Het belang van verbindende communicatie

De Nederlandse samenleving heeft te maken met een grote diversiteit aan mensen. Het is belangrijk dat we weten hoe we kunnen omgaan met al deze verschillen en kunnen communiceren zonder dat we onbedoeld elkaar uitsluiten of onze vooroordelen versterken. Met verbindende communicatie zouden we de vooroordelen en polarisatie kunnen wegwerken.

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Nieuwsartiekelen