Cultuur en opvoeding

Opvoeding zorgt voor overdraging van culturele waarden en normen, maar ook voor vooruitgang en vernieuwing. Er wordt in de verschillende culturen verschillend opgevoed, maar welke verschillen zijn er en welke factoren spelen hierbij een rol? Met opvoeden wordt cultuur eigenlijk overgedragen. Wanneer hulpverleners op een  cultuur sensitieve manier werken, kunnen ouders makkelijker geholpen worden bij het opvoeden in verschillende culturen.

Cultuur en opvoeding

Verschillen in cultuur en opvoeding

Verschillen in waarden, normen en gewoontes

Wanneer ouders in een ander land zijn geboren en hun kind opvoeden in Nederland, zouden ze moeten balanceren tussen twee verschillende culturen.

Afkomst heeft invloed op het opvoeden

De ervaringen van ouders die opgegroeid zijn in een andere cultuur horen er altijd bij en is familiegeschiedenis van het kind.

Voorbeeld: Ouders kunnen uit een oorlogsgebied komen of kunnen opgegroeid zijn in flinke armoede.

Andere regels bij cultuur en opvoeding

In andere culturen gelden andere regels dan in de Nederlandse cultuur. Het kan voor ouders een uitdaging zijn om die regels toe te passen bij het opvoeden in Nederland.

Voorbeeld: In de Zuidoost-Aziatische culturen wordt gekozen voor een autoritair ouderschap.

Belonen en straffen

De keuze voor belonen en straffen in verschillende culturen is erg verschillend.

Voorbeeld: In de niet-westerse culturen wordt gekozen voor directe controle door snel te gaan straffen in plaats van regels op te stellen.

Opvoedondersteuning bij opvoeden in verschillende culturen

Met opvoedondersteuning kunnen met preventieve activiteiten de opvoedvaardigheden van ouders vergroot worden en de opvoedsituatie verbeterd worden.

  • Informele opvoedprogramma’s: De ondersteuning wordt aangeboden door vrijwilligers waarbij er wordt gestreefd naar een snelle signalering van opvoedproblemen en een goed georganiseerde samenwerking zodat zwaardere problemen voorkomen worden.
  • Formele opvoedprogramma’s: Hier heb je indicatie van de wijkteam of CJG voor nodig. Belangrijk bij beide opvoedprogramma’s is dat de ondersteuning cultuursensitief moet zijn en dus moet aansluiten bij de belevingswereld, het taalgebruik en de vaardigheden en kennis.

Om probleemgedragingen over opvoeding in kaart te brengen is het noodzakelijk dat hulpverleners kennis hebben over culturele verschillen. Oudertraining is noodzakelijk om snel tot oplossingen te komen voordat er moeilijkere situaties tot stand komen. Door samen te werken met ouders kunnen hulpverleners ervoor zorgen dat het voor ouders makkelijker wordt om kinderen in verschillende culturen op te voeden.

 

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Nieuwsartiekelen