Discriminatie onder kinderen

Elk individu heeft het recht om gelijk behandeld te worden, ondanks zijn afkomst, gezondheid, geloof of uiterlijk. Helaas is er in vele landen toch sprake van discriminatie en racisme wat zorgt voor ongelijkheid en uitsluiting van individuen en gemeenschappen. Ook is er sprake van discriminatie tussen kinderen. Je kunt je als ouder daar heel boos om maken of heel ongelukkig voelen, maar het beste is om het goed bespreekbaar te maken met je kind. Hoe kunnen we zorgen voor een positieve wereldbeeld en zo discriminatie onder kinderen voorkomen?

Bevooroordeeld

Kinderen zijn al bevooroordeeld, omdat ze kinderen van eigen soort leuker en aardiger vinden dan kinderen die niet tot hun groep horen. Kinderen die er op basis van uiterlijk en afkomst er anders uitzien vinden ze er niet bij horen of vinden ze vreemd.

Je kind discrimineert ook!

Alles wat anders is dan zijzelf vinden kinderen raar en daardoor kunnen ze kinderen ook pesten en buitensluiten. Kinderen voelen zich vertrouwd en veilig bij mensen die heel veel overeenkomsten hebben. Dit kunnen kenmerken zijn gericht op uiterlijk, culturele achtergrond, geloof of zelfs hobby’s. Ouders kunnen hier erg van schrikken, maar het is eigenlijk normaal. Ze moeten hier wel voldoende aandacht aan geven en op tijd actie ondernemen door het te bespreken met hun kind.

Ouders zijn een weerspiegeling  

Kinderen doen meestal wat hun ouders ook doen. Als ze zien dat ouders niet op een respectvolle manier omgaan met anderen, zullen ze dat zelf ook niet doen. Als ouders moeten we onze kinderen juist aanleren of laten zien dat niet iedereen hetzelfde is, dat de ene niet superieur is ten opzichte van de ander en dat ieder persoon anders en bijzonder is geschapen.

Ontwikkelen van visie

Ouders spelen een grote rol bij de ontwikkeling van de visie van kinderen. Later op de leeftijd zullen vrienden de plaats van ouders innemen en zal het waarschijnlijk te laat zijn voor het meegeven van een realistisch visie op de wereld. Het is belangrijk dat ouders vroeg beginnen met het raad geven en vormen van de mening.

Aantal tips bij het creëren van positieve wereldbeeld 

 

  • Probeer filmpjes te bekijken met je kind over het gespreksonderwerp. Kinderen vinden het leuk als ze dingen die je ze verteld, terug kunnen zien op een videofragment.
  • Tijdens de vakanties in het buitenland kun je er voor kiezen om samen met je kind je te verdiepen in de gewoontes en tradities van dat land. Zo komen kinderen meer te weten over vreemde talen, culturen en uiterlijke kenmerken. Ter plekke is het makkelijker om verschillen uit te leggen en kennis te laten maken.
  • Boeken lezen. In het boek Kikker en zijn vriendjes komen ze ‘Rat’ voor het eerst tegen en durven ze hem niet te spreken. Omdat hij anders is gaan ze ervan uit dat hij gevaarlijk kan zijn. In de loop van het verhaal wordt de boodschap gegeven dat vooroordelen niet goed zijn en dat je niemand moet discrimineren wegens zijn uiterlijk.
  • Bij speelgoed keuze hebben ouders meer de neiging om de meest populaire te kopen. Waarom zouden we altijd gaan voor een blonde of een slanke pop?
  • Het is leuk als je kind in contact gaat met je buren die verschillen in uiterlijke kenmerken. Of dat ze tijdens het buitenspelen in contact komen met kinderen die verschillende etnische achtergronden hebben. Ook helpt het als het kind op school kinderen tegenkomt buiten zijn eigen kring.

Gelijkwaardigheid

Een mens hoort niet te discrimineren en hoort niet gediscrimineerd te worden en een kind al helemaal niet. Het leven kan voor sommige kinderen ook in Nederland moeilijker zijn vanwege hun ras, huidskleur, etnische afkomst, godsdienst en gezondheid, omdat er geen sprake is van gelijkwaardigheid. Kinderen moeten op gelijke wijze behandeld worden ook door volwassenen.

Bewustwording culturele verschillen

ICZ probeert met behulp van verschillende diensten, vaardigheden te versterken op het gebied van interculturele communicatie. Doel hiervan is om de bewustwording van cultuurverschillen te vergroten. Zo kunnen kinderen en volwassenen sneller gelijkwaardig behandeld worden, doordat ze beter begrepen worden.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Nieuwsartiekelen