Het stimuleren van gedrag van jongeren in achterstandswijken

De buurt waar je woont bepaalt met welke kinderen je omgaat en welke voorzieningen er zijn. Elke buurt heeft zijn eigen subcultuur en sfeer. Uit onderzoek blijkt dat kinderen zich beter ontwikkelen als ze in een goede buurt wonen. Dit komt door de buurt zelf, de vriendenkring, de voorzieningen, de subcultuur en de sfeer. Hierbij zijn ouders (inkomen en achtergrond) ook belangrijk, maar de persoonlijke opvoedingsstijl doet er minder toe wanneer het kind buitenshuis is. Hoe kunnen we het gedrag van jongeren in achterstandswijken zo stimuleren dat het probleemgedrag vermindert?

Oorzaken negatief gedrag 

• Sociale desorganisatie. Het ontbreken van culturele activiteiten, faciliteiten, sportactiviteiten.

• Invloed van slechte vrienden en weinig positieve rolmodellen.

• Stigmatisering, dus een groep wordt in verband gebracht met negatieve eigenschap. Hierdoor ontstaan er vooroordelen, discriminatie en onbegrip. Doordat dit gedrag wordt opgelegd gaan jongeren zich naar het stigma gedragen.

• Gebrek aan maatschappelijke en politieke instellingen of hulpbronnen

• Het ontbreken van voldoende aandacht in de buurt om het zelfredzame vermogen van jongeren te stimuleren. De individuele levenskansen van de jongeren worden beïnvloed door de kenmerken van de buurt.

• Afwezigheid van sociaal netwerk. Jongeren moeten zelf verantwoordelijkheid nemen wanneer belangrijke keuzes gemaakt moeten worden.

• Opvoeding en leeromgeving die thuis wordt aangeboden kan in sommige gevallen gering zijn.

 

Voorkomen van negatief gedrag

• Vriendengroepen creëren voor jongeren die meer waarde hechten aan onderwijs zodat het vanzelfsprekend is om verder te gaan studeren en je studie ook af te ronden.

• Het stimuleren van jongeren tot het vinden van positieve rolmodellen. Bijvoorbeeld met topsporters of musici.

• Een sociaal netwerk creëren zodat jongeren ook contacten hebben met mensen buiten de buurt.

• Zorgen voor sociale controle. Door een gebrek aan sociale controle worden jongeren minder in de gaten gehouden en minder aangesproken op hun gedrag waardoor ze eerder delicten zullen plegen.

• Het reorganiseren van achterstandswijken. Er moet veel gedaan worden aan de achterstandswijken, als we alle kinderen gelijke kansen willen bieden en minder problemen willen.

• De jongeren het gevoel geven dat ze gewaardeerd worden en dat ze ook een deel zijn van de maatschappij. Het wonen in een achterstandswijk wordt vaak in verband gebracht met sociale uitsluiting en het gevoel onder jongeren dat ze niet worden gewaardeerd. Er is een grote behoefte aan acceptatie, waardering en geborgenheid. In mijn vorige blog kun je hier meer over lezen.

• Het aanleren van het kunnen uiten of beheersen van emotionele en motivationele drang. Door het vervormen van hun persoonlijkheid zullen ze anders reageren op de negatieve invloeden in de buurt waarin ze opgroeien.

• Het aanleren van het flexibel kunnen reageren op veranderende eisen en aandrang vanuit de omgeving.

• Stimuleren van jongeren om te gaan sporten en bewegen, om het beoefenen van muziek, om cursussen te volgen of het deelnemen aan andere culturele activiteiten.

Kortom de buurt en de opvoeding vanuit huis kan een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van jongeren. Het is belangrijk dat er meer positieve rolmodellen zijn in de buurt voor jongeren en vriendengroepen die meer waarde hechten aan onderwijs. Een buurt die een positieve invloed kan hebben op de onderwijsresultaten en op de kansen op de arbeidsmarkt zal een grote invloed zijn op de jongeren en zal er zeker ook voor zorgen dat negatief gedrag bij jongeren in achterstandswijken zal verminderen.

Tuba Gulbahce

Orthopedagoog

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Nieuwsartiekelen