Het sturen van jongeren bij ‘de zoektocht naar identiteit’

Het ontstaan van een eigen identiteit bij jongeren is een ontwikkelingsproces van het begin van de volwassenheid. Het belang van het ‘ik’ wordt sterker en er wordt antwoord gezocht naar de betekenis van het eigen leven. De zoektocht naar de identiteit en de sterkte hiervan is belangrijk omdat het samenhangt met andere processen in de ontwikkeling. Een jongere met een sterke identiteit bijvoorbeeld heeft meer zelfwaardering en kan beter presteren. Het is zeker niet makkelijk voor de jongeren in deze zoektocht en hoe kunnen wij ze sturen en zo helpen bij de identiteitsontwikkeling?

Het sturen van jongeren bij ‘de zoektocht naar identiteit’

Sturing geven

Mensen worden steeds zelfstandiger en onafhankelijker en behoren steeds minder tot een gemeenschap. Hierdoor vervagen de tradities ook en er is minder invloed van ideologieën en traditionele gewoontes. De levensvisie wordt steeds meer bepaald door het individu en de jongeren moeten steeds meer zelf sturing geven aan het eigen leven. Hierbij is het belangrijk dat de groepsgebonden gewoontes nog bestaan en dat jongeren nog bewust zijn van hun eigen culturele aspecten zodat ze niet verdwalen bij de zoektocht naar hun identiteit. Het moet voor jongeren open en divers gehouden worden zodat ze ondanks de sociale en culturele verscheidenheid toch hun identiteitsontwikkeling inhoud kunnen geven.

Afzondering en uitwisseling

Een belangrijk aspect bij de identiteitsontwikkeling is de samenhang tussen afzondering en uitwisseling. ‘Afzondering’ is belangrijk zodat jongeren niet vervreemden van eigen culturele achtergrond. Hierdoor kunnen ze hun eigen ‘ik’ ontwikkelen en vervormen. Ook kunnen ze met afzondering met eigen soortgenoten zijn wat kan helpen bij identiteitsontwikkeling.

Na het behoud van eigen culturele achtergrond kunnen ze verder voortbouwen en daar hebben ze ‘uitwisseling’ voor nodig. Hiermee blijven ze toegankelijk voor diversiteit en staan ze open voor nieuwe prikkels, ze blijven nieuwsgierig naar nieuwe werelden, waarderen hierbij de verschillen en worden meer creatiever.

Als er een dreiging is in ‘afzondering’ dus als jongeren gaan vervreemden van eigen culturele achtergrond kan het zorgen voor het ontstaan van ervaringsarmoede en zullen ze zich meer afzonderen van maatschappelijke groepen. Dit houdt in dat jongeren minder toegankelijk zullen zijn voor diversiteit en dus ook minder ervaring zullen opdoen.

Verschillende werelden

De behoefte om nieuwe werelden te ontdekken en dus steeds meer te gaan reizen is een belangrijk aspect van het jong zijn en wordt ook steeds populairder onder jongeren. Ervaring opdoen in verschillende landen zal op positieve vlak helpen bij de identiteitsontwikkeling. Het levert jongeren vaardigheden op die maatschappelijk van pas komen, jongeren kunnen tot zichzelf komen en luisteren naar hun eigen ziel en jongeren zien duidelijk verschil in rijkdom en armoede.  Ze kunnen hun eigen levensstijl en identiteit vervormen en meer betekenis geven.

Doordat jongeren zien dat er in verschillende landen mensen niet eens hun primaire behoeftes kunnen nastreven en dat er grote behoefte is aan maatschappelijk hulp zijn ze bezig met het ontwikkelen van maatschappelijke ideologische visies waardoor ze onbewust hun eigen identiteit ook vervormen.

Social Media

Voor jongeren is het belangrijk dat ze veel kunnen doen en delen met vrienden. Bij een groep horen en relaties met vrienden heeft voorrang bij jongeren. Het is belangrijk dat ze hun eigen ervaringen kunnen delen met hun vrienden. Het delen van ervaringen en kennis kunnen jongeren tegenwoordig makkelijker doen via social media. Ze kunnen daar ook snel een vriendengroep vormen, krijgen dus snel volgers en kunnen snel foto’s en ervaringen delen. Jongeren hebben een gemeenschappelijke behoefte en dit kan ervoor zorgen dat jongeren zich tot elkaar verbinden het liefst in positieve zin natuurlijk.

Kortom, bij de zoektocht naar identiteit van jongeren is het dus belangrijk dat de culturele achtergrond van de jongeren niet vervaagd wordt en dat ze zich daarop verder kunnen voortbouwen en hun identiteit verder kunnen ontwikkelen. Openstaan voor diversiteit en de uitwisseling tussen verschillenden culturele groeperingen is van groot belang voor de verder identiteitsontwikkeling. Instituut Culturele Zorg heeft in dit kader workshops en cursussen ontwikkeld waarmee je zowel jezelf leert kennen als ook je cliënt met een andere culturele achtergrond.

Tuba Gulbahce

Orthopedagoog                             

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Nieuwsartiekelen