Hoe vergroot je ouderbetrokkenheid bij nieuwkomers

Het betrekken van ouders van vluchtelingenkinderen en het bieden van ondersteuning bij de opvoeding is vooral van groot belang bij een goede start van de onderwijsloopbaan. Onder ouderbetrokkenheid kun je uitgaan van het actief betrokken zijn bij diverse activiteiten op school tot ondersteuning bij leerprocessen. Hoe vergroot je ouderbetrokkenheid bij nieuwkomers en wat is het belang van interculturele zorg hierbij?

Hoe vergroot je ouderetrokkenheid bij nieuwkomers

Welke ouders?

Het gaat om ouders die nieuw zijn in Nederland en meestal een oorlogsverleden hebben of kampen met een trauma. Deze ouders moeten in moeilijkere omstandigheden hun kinderen opvoeden, omdat ze onbekend zijn met de Nederlandse samenleving, een taalbarrière hebben, weinig weten over de Nederlandse cultuur of heel veel andere problemen hebben.

Tips om ouderbetrokkenheid te vergroten

  • Beschikken over voldoende achtergrondinformatie over het land van herkomst, cultuur, geloof en het gezin. De thuiscultuur moet begrepen worden.
  • Rekening houden met onderlinge verschillen en het bevorderen van persoonlijk contact.
  • Leerkrachten kunnen helpen door informatie over het onderwijs en de voortgang van de leerling te verschaffen en dit het liefst op papier. Ze kunnen ouders meer handvatten geven voor het ondersteunen van hun kind en het stimuleren van onderwijsondersteunend gedrag.
  • Externe hulp zou ingeschakeld moeten worden wanneer ouders zelf niet in staat zijn hun kinderen te ondersteunen in hun schoolloopbaan. Doordat ouders niet beschikken over financiële middelen en kennis over mogelijkheden, schakelen ze geen externe hulp in.
  • Het inzetten van professionele tussenpersonen (ouderconsulent of ambassadeur) tussen school en ouders kan het contact met ouders vergemakkelijken.

Belang van interculturele zorg bij ouderbetrokkenheid

Het contact tussen ouders van nieuwkomers kan verbeterd worden door het creëren van bewustwording en het ontwikkelen van interculturele kennis en vaardigheden. Instituut Culturele Zorg probeert met zijn methodiek een goed beeld te krijgen van deze nieuwkomers afkomstig uit verschillende leefgebieden. Hij zet zich in voor cultuur sensitieve zorgverlening, zodat mensen met een multiculturele achtergrond beter begrepen kunnen worden en dus beter geholpen kunnen worden.

 

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Nieuwsartiekelen