Krachtgezinnen bieden hulp aan kwetsbare gezinnen

Er is al meerdere jaren op verschillende manieren hulpverlening geweest binnen het gezin. Op het kinderdagverblijf is er ADHD geconstateerd bij Daan (8) en zijn zus Lieke (10) is verstandelijk beperkt. Vader heeft niet veel tijd voor het gezin en is vaak buitenhuis. Moeder is in therapie, omdat haar moeder vroeger drugsverslaafde was. Daan luistert niet naar zijn ouders en is vaak heel agressief. Lieke lijdt hier ook onder en begrijpt vaak de situatie ook niet. Ouders in dit gezin, vooral moeder, maken zich erg zorgen en weten zich geen raad.

Wat is een krachtgezin?

Een krachtgezin biedt een specialistische ondersteuning aan en probeert samen actief aan doelen te werken bij het hulpgezin. Men streeft hier naar versterking van de hulpvragende ouders en het voorkomen van uithuisplaatsing van kinderen. Een van de leden van het krachtgezin moet wel een ervaren hulpverlener zijn (SHJ- of BIG-geregistreerd). Samen met eigen ervaring en kennis zou een krachtgezin de beleving moeten kunnen ervaren van het hulpgezin en ondersteuning bieden om bepaalde doelen samen met het gezin te halen.

Cultuur sensitieve benadering van het krachtgezin

  • Het eigen gezin wordt als inspiratiebron gebruikt om ouders van het hulpgezin te ondersteunen. Hierbij zou met een cultuur sensitieve benadering gelet moeten worden of het ook past in het hulpgezin.
  • Om de druk bij het hulpgezin af te halen kan het kind van een hulpgezin opgevangen worden voor een dag of een paar dagen door het krachtgezin. Om ouders gerust te stellen zou hierbij gelet kunnen worden op de gewoontes van het hulpgezin.
  • Het krachtgezin dient als luisterend oor, geeft adviezen en begeleiding. Het hulpgezin heeft ten eerste behoefte aan iemand die naar hen luistert en ze daardoor ook sneller begrijpt.
  • Door het correct, kritisch en constructief werken van het krachtgezin, zullen ze vertrouwen winnen van het hulpgezin waardoor hulp effectiever zal zijn.

Ambulante ondersteuning

Ambulante ondersteuning is een vorm van jeugdhulp en kan een rol spelen in de voorkoming van uithuisplaatsing, omdat gezinnen dat als traumatisch kunnen ervaren. Het inzetten van krachtgezinnen is ook een vorm van ambulante ondersteuning waarbij ter plekke gezinnen ingezet worden. Door middel van coachende begeleiding, observaties, het gebruik van boeken en vooral het gebruik van ouderboeken met visueel materiaal en cultuur sensitieve afbeeldingen kunnen hulpgezinnen makkelijker ondersteund worden.

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Nieuwsartiekelen