We zijn toch allemaal hetzelfde

Alle ouders willen het beste voor hun kind. Dat ze gelukkig zijn en gezond. Hun school afmaken, werk vinden, een relatie, vrienden en familie. Als je met ouders praat, hoor je meestal dezelfde opvoedvragen. Ouders onderling zeggen vaak: “We zijn toch allemaal hetzelfde”.

Veelvoorkomende opvoedvragen

Ouders hebben vaak dezelfde vragen omdat veel van deze vragen samenhangen met de leeftijd en ontwikkelingsfasen van hun kind. Tijdens de zwangerschap vragen ouders zich af wat voor ouders zij gaan worden, hoe gaan ze bijvoorbeeld zorg en werk combineren? Als de baby er eenmaal is, komen er vragen over slapen, huilen en eten. Daarna over lopen, praten, zindelijkheid, ongehoorzaamheid, pesten, schoolkeuze. En als de kinderen ouder worden vragen over de mobiele telefoon, brutaal gedrag, uitgaan en relaties.

Hoewel ouders hetzelfde wensen voor hun kind en vaak dezelfde opvoedvragen hebben, zijn ze niet geholpen met hetzelfde advies. Een goed advies sluit aan bij de ouder, het kind, de opvoedomgeving en de maatschappelijke context.

Aansluiten bij de ouder

Om goed bij ouders en familie aan te sluiten is het belangrijk wat meer te weten over hun achtergrond. Hoe zijn ouders zelf opgevoed? Waar zijn ze geboren en opgegroeid? Was het stad of platteland? Hebben ze een opleiding gevolgd? Hebben ze fijne jeugdherinneringen of juist niet? Is er een vlucht of migratie geschiedenis? Welke waarden zijn belangrijk voor ouders? Is er een bepaalde traditie, cultuur of religie? Al deze factoren hebben invloed op wie de ouders zijn, hoe zij denken en handelen.

Aansluiten bij het kind

En natuurlijk zijn ook niet alle kinderen hetzelfde. Hoe gaat het op school en met vriendjes? Zijn er medische klachten? Het ene kind is meegaand terwijl het andere kind juist alles zelf wil bepalen. En hoewel alle kinderen welvaren bij een positieve benadering zijn sommige kinderen makkelijker te motiveren tot gewenst gedrag dan anderen.

Aansluiten bij de opvoedomgeving

De situatie van een gezin kan ook heel verschillend zijn. Bijvoorbeeld tijdens de Corona crisis. Alle ouders vroegen zich af hoe hun kinderen schoolwerk moesten maken. Thuiswerkende ouders moesten hun werk combineren met het helpen bij schoolwerk. Andere gezinnen hadden geen laptop en mochten die van school lenen. In weer andere gezinnen gingen kinderen  naar de noodopvang. Dezelfde opvoedvraag, heel verschillende situaties en daarom andere ondersteuning noodzakelijk.

Aansluiten bij de maatschappelijke context

Opvoedvragen kunnen ook samenhangen met maatschappelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld vragen rond discriminatie en racisme. Hoe ga je er als ouder mee om als jouw kind, op basis van culturele achtergrond, een te laag schooladvies krijgt of geen stageplek kan vinden. Hoe voed je dan je kinderen op tot burgers in deze maatschappij?

Effectieve opvoedprogramma’s, altijd maatwerk

Effectieve opvoedprogramma’s sluiten aan bij de motivatie en vragen van ouders op basis van kennis over ouderschap, opvoeding en de ontwikkeling van kinderen en tieners. Door aan te sluiten bij en vragen te stellen over de ouder, het kind, de opvoedomgeving en maatschappelijke context wordt helder waar het probleem én de oplossing ligt. En hoewel ouders, kinderen en situaties allemaal verschillen, zijn alle ouders gelukkig als het goed gaat met hun kinderen. Wat dat betreft zijn we allemaal hetzelfde!

Cecile Winkelman

Directeur Triple P Nederland en projectleider preventie at Ouder- en Kindteams Amsterdam

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Nieuwsartiekelen