Begin met de revolutie bij de jongeren

Tijdens de demonstraties tegen racisme en politiegeweld hebben jongeren duidelijk gemaakt dat ze duidelijke uitspraken hebben over de inrichting van een eerlijke, niet-discriminerende en rechtvaardige samenleving. Ze hebben aangetoond dat het belangrijk is om hun stem te laten horen. Na de dood van George Floyd kwamen jongeren op internationaal gebied in actie, maar ook in Nederland waren jongeren vastberaden om een einde te maken aan racisme en discriminatie die hier ook voorkomt. Hoe kunnen we zorgen voor meer jeugdparticipatie bij jongeren met een migratieachtergrond op politiek en maatschappelijk gebied?

Begin met de revolutie bij de jongeren

Jongeren inspraak geven

  • Volgens de jongeren met een migratieachtergrond, zet de regering zich te weinig in voor deze jongeren. Er wordt weinig gedaan om de maatschappelijke belemmeringen weg te werken. Vanuit de politiek wordt deze groep te weinig vertegenwoordigd. Wanneer de regering zou helpen met het wegwerken van de belemmeringen, zoals discriminatie op school en werk, zouden deze jongeren zich beter kunnen ontwikkelen.
  • Met het deelnemen aan spontane demonstraties kunnen jongeren toch een kans krijgen om hun weg naar de politiek te vinden omdat ze de ruimte ervoor krijgen. Ze willen zich het liefst onafhankelijk uitspreken over politieke kwesties.
  • Wanneer jongeren zich gehoord of vertegenwoordigd voelen door bepaalde instellingen, zullen ze zich beter kunnen profileren.
  • Jongeren met een migratieachtergrond kunnen meedenken over het regeringsbeleid wanneer er meer aandacht wordt gegeven aan de wijken waar deze jongeren zich bevinden zoals bijvoorbeeld de Kolenkitbuurt in Amsterdam, Schalkwijk in Haarlem en Schilderswijk in Den haag.

Verantwoordelijkheid nemen

Jongeren zijn bereid om te bouwen aan hun toekomst door zelf verantwoordelijkheid te nemen. Wanneer ze gelijke behandeling krijgen door instellingen in alle voorzieningen, zullen ze meer bereid zijn om die verantwoordelijkheid op zich te nemen. Wanneer jongeren niet noodlottig in de steek worden gelaten, zullen ze het makkelijker hebben in het meehelpen met de veranderingen.

Instituut Culturele Zorg probeert met het inzetten van strategische adviseurs organisaties te ondersteunen bij het bewustwordingsproces van multiculturele zorg. Jongeren kunnen gehoor krijgen wanneer er aandacht wordt gegeven aan de culturele diversiteit. Voor meer informatie kunt u de website van Instituut Culturele Zorg raadplegen.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Nieuwsartiekelen