School-werk transitie van jongeren met multiculturele achtergrond

Steeds meer jongeren met een multiculturele achtergrond slagen erin om hun opleiding met succes af te ronden. Ook de voortijdige schoolverlaters zijn verminderd. Het vinden en behouden van werk kan nog steeds heel ingewikkeld zijn. Belangrijk hierbij is het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor jongeren met een multiculturele achtergrond. Jongeren zouden een passende werkplek moeten vinden of op een andere manier moeten participeren in de maatschappij. In deze blog gaan we kijken naar de problemen die kunnen voortkomen bij school-werk transitie van jongeren met een multiculturele achtergrond.

interculturele zorg workshop
Welke problemen hebben jongeren bij school-werk transitie
  • In de huidige samenleving is het behalen van een startkwalificatie een vereiste. Het niet behalen van een startkwalificatie zorgt ervoor dat jongeren minder kans hebben om een baan te vinden. Jongeren kunnen te maken hebben met een complexe problematiek. Het niet hebben van stabiel werk en het ontbreken van een eigen inkomen kan zorgen voor meer problematiek.
  • Het gaat vaak om jongeren die behoefte hebben aan persoonlijke aandacht waardoor ze werkelijk gesteund en verder geholpen kunnen worden. Het kan zijn dat er sprake is van andere problemen, zoals financiële problemen, woonproblemen, familieproblemen, psychische of lichamelijke problemen. Door jeugdhulp zouden problemen verholpen moeten worden, zodat jongeren volwaardig kunnen participeren in de maatschappij.
  • Het gaat niet alleen om het vinden van werk maar ook om het behouden van werk en jongeren kunnen op dat punt ook kwetsbaar zijn.
Voorkomen van problemen bij school-werk transitie
  • De gemeente zou jongerenwerkers moeten inzetten om uitgevallen jongeren te benaderen. Men zou professionele uitwisseling kunnen organiseren tussen jongeren, loopbaancoaches en hogescholen/universiteiten om jongeren te stimuleren om verder te gaan met hun opleiding.
  • Jongeren zouden anders benaderd moeten worden om achter hun problemen te komen. Hulpverleners zouden een vertrouwensband moeten creëren met de jongeren om hier achter te kunnen komen.
  • Werkgevers moeten gestimuleerd worden om jongeren aan te nemen. Dit gaat heel wat makkelijker als de juiste voorwaarden voor de werkgever gerealiseerd worden.
  • Jongeren zouden beter begeleid moeten worden in hun studieverloop om uitval tegen te gaan. Ze moeten beseffen dat het reguliere systeem is gericht op scholing, startkwalificatie en betaald werk. Gemeenten kunnen samen met scholen naar het vervolg van de situatie van jongeren kijken.
  • Scholen kunnen samen met bedrijven passende stageplekken creëren en in samenwerking van jobhunters kunnen ze kijken wat nodig is om jongeren te voorzien van werk.
Loopbaanontwikkeling bij multiculturele jongeren

Bij jongeren met een multiculturele achtergrond kan de loopbaanontwikkeling wat moeizamer gaan. Ze hebben een goede begeleiding nodig zodat ze het even makkelijk hebben op de werkvloer als de gemiddelde Nederlander. In mijn blog over interculturele communicatie kun je meer lezen over hoe je deze jongeren kunt benaderen.

Instituut Culturele Zorg richt zich op cultuur sensitieve zorgverlening waarbij er een aanbod is van cursussen en workshops. Ook zijn er verschillende diensten waarbij organisaties gesteund kunnen worden bij het bewustwordingsproces van multiculturele kring.

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog

 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Nieuwsartiekelen