Belang van culturele diversiteit op de werkvloer

Doordat bedrijven en instellingen geloven in de meerwaarde van mensen met verschillende culturele en etnische achtergronden, wordt er gekozen voor culturele diversiteit op de werkvloer. Bij het samenstellen van een goed team op de werkvloer, streeft men ernaar om een zo goed mogelijk team samen te stellen waarbij iedereen zich goed voelt en zijn eigen kwaliteiten kan uiten en goed kan presteren. Met een cultuur sensitieve methode en wanneer er sprake is van goede management kan dit de sleutel zijn voor psychische gezondheid. Hieronder kun je verder lezen waarom culturele diversiteit op de werkvloer belangrijk is.

Belang van culturele diversiteit op de werkvloer
Leidinggevende over culturele diversiteit op het werk

Volgens de Rijksoverheid presteren bedrijven en organisaties beter met culturele diversiteit op de werkvloer. Ook wordt in dit onderzoek aangeduid dat de leidinggevende wel goed moet kunnen omgaan met deze verschillende etnische achtergronden.

  • De leidinggevende en de managers zouden wel betrokken moeten zijn om de meerwaarde van de culturele diversiteit te kunnen zien.
  • Wanneer de leidinggevende nadruk legt op het belang van diversiteit, kunnen de managers dit doorvoeren en een werkomgeving creëren waarbij iedereen zichzelf kan laten zien.
Waarom is culturele diversiteit op de werkvloer belangrijk?
  • Wanneer bedrijven en organisaties culturele diversiteit hebben op de werkvloer hebben ze verscheidene doelgroepen en dus klantengroepen. Ze worden beter geïnformeerd en kunnen sneller inspelen op de ontwikkelingen onder diverse klantengroepen. Zo hebben ze ook betere overlevingskansen.
  • Met culturele diversiteit zijn medewerkers meer tevreden, ze kunnen zich optimaal ontplooien en inzetten waardoor het bedrijf op lange termijn productiever en innovatiever wordt.
  • Culturele diversiteit zorgt voor vernieuwing en creativiteit op de werkvloer. Doordat je verschillende zienswijzen hebt kun je problemen sneller oplossen en word je productiever.
  • Met culturele diversiteit wordt er een divers personeelsbestand opgebouwd waarbij steeds nieuwe verscheidene talenten worden verkregen.
Culturele diversiteit in de zorg

Wanneer een bedrijf open staat voor culturele diversiteit, krijgt het een beter imago. Op bedrijven gericht op de zorg is dit van groot belang, omdat er cliënten zijn met uiteenlopende culturele achtergronden die behoefte hebben aan zorg die bij hun behoeften aansluit.

Wanneer bedrijven en organisaties zelf effectieve maatregelen en instrumenten inzetten voor het aannemen van medewerkers, kunnen ze zorgen voor een breed toegankelijke selectieprocedure. Het instroom van minderheidsgroepen bij schoolwerk transitie zou bevordert moeten worden voor culturele diversiteit op de werkvloer.

 

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Nieuwsartiekelen