Cultuur sensitieve zorgambassadeur | Wat is het belang?

Cultuur sensitieve zorg is belangrijk, omdat er een toename is van ouderen met een migratieachtergrond. Cultuursensitieve zorgambassadeurs kunnen hierbij helpen. De gastarbeiders van ongeveer 50 jaar geleden zijn nu oud en hebben behoefte aan zorg. Er komen steeds meer ouderen met een migratieachtergrond in de ouderenzorg terecht. Het is nog wel een groot probleem dat migrantenouderen een moeilijk bereikbare groep vormen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de zorg voor deze ouderen verbeterd wordt door het inzetten van cultuur sensitieve zorgambassadeurs?

Cultuur sensitieve zorgambassadeur Wat is het belang

Wat is een cultuur sensitieve zorgambassadeur?

Een cultuur sensitieve zorgambassadeur is iemand die informatie doorgeeft, om kan gaan met interculturele communicatie, de gebruiken kent en de taal spreekt van de cliënten met een migratieachtergrond.

Cultuur sensitieve zorgambassadeurs voor verbetering van de kwaliteit van de zorg

  • Werkzoekende mantelzorgers met migratieachtergrond kunnen ingeschakeld worden bij de zorg van ouderen uit de buurt. Dit kunnen ze doen door ten eerste deel te nemen aan een leerwerktraject tot cultuur sensitieve zorgambassadeur.
  • Mensen met een migratieachtergrond in de mantelzorg kunnen een brugfunctie vervullen tussen cliënten met een migratieachtergrond en hulpverleners zonder kennis over die achtergrond.
  • De hulpverleners in de thuiszorgcentra voelen zich minder comfortabel bij cliënten met een migratieachtergond, omdat ze geen kennis hebben van de migratieachtergrond. Door een training te volgen over cultuur sensitieve zorg kunnen hulpverleners bijgespijkerd worden.
  • Wanneer een zorginstelling al vanaf het begin gericht is op cultuur sensitief werken kan een zorginstelling zich richten op een of meerdere doelgroepen.
  • De zorgambassadeur is aanwezig in de buurt en kan actief op zoek gaan naar mensen met een zorgvraag.
  • De ouderen met een migratieachtergrond weten kennelijk niet wat het zorgaanbod is in Nederland en hebben geen vertrouwen in de diensten van de thuiszorgorganisaties, omdat die niet zijn aangepast aan de diverse doelgroep. De cultuur sensitieve zorgambassadeurs kunnen ervoor zorgen dat beide partijen beschikken over voldoende kennis en ook vertrouwen.

Cultuur sensitieve zorgambassadeur zorgt voor communicatie en verbinding

Kortom de cultuur sensitieve zorgambassadeur zorgt ervoor dat de client met een migratieachtergrond en de hulpverlener dichter bij elkaar komen te staan. Ze dienen als een tussenpersoon om het doelpubliek, in dit geval mensen met een migratieachtergrond, te bereiken. De manier waarop zij te werk gaan en de manier van communicatie zorgt voor meer vertrouwen en verbinding.

Instituut Culturele Zorg zet zich ook in voor de cultuur sensitieve zorgverlening door hulpverleners kennis te leveren met behulp van cursussen, opleidingen, workshops en methodiek. Zo acht men het interculturele contact tussen client en zorgverlener te verbeteren. Voor meer informatie over intercultureel contact kunt u de site raadplegen van Instituut Culturele Zorg.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Nieuwsartiekelen