Jeugdhulp aan asielzoekerskinderen

Asielzoekerskinderen, kinderen met een vluchtelingenstatus of ongedocumenteerde kinderen vragen om bijzonder aandacht.  Asielprocedures duren te lang, kinderen hebben te veel onzekerheid en ze krijgen te weinig hulp bij traumatische ervaringen. Veel ouders en kinderen hebben een of meer schokkende gebeurtenissen gehad die kunnen leiden tot posttraumatische stressklachten. Wat zijn de belangrijkste aanbevelingen om deze kinderen beter te kunnen helpen?

Jeugdhulp aan asielzoekerskinderen

Cultuursensitief werken

  • Je hebt kennis van andere culturen, normen en waarden waarbij je een geïnteresseerde, open houding vertoont.
  • Je bent op de hoogte van de effecten die culturele achtergronden kunnen hebben op het leven van de kinderen.
  • Je hebt kennis over het feit dat de cultuur effect heeft om de manier waarop kinderen beperkingen, problemen en ziektes beleven.
  • Je hebt kennis over de verschillende opvoedingsstijlen en over de geloofsovertuigingen.
  • Je kunt cultuursensitief communiceren waarbij je je hebt verdiept in andere culturen.

Verbeteren van de leefomgeving

  • Gezinnen en kinderen zouden zich veiliger voelen wanneer er op locatie een vertrouwenspersoon aanwezig is die ze goed begrijpt. Ook is het van groot belang dat er een hulpverlener aanwezig is die specifiek verantwoordelijk is voor het welzijn van het kind.
  • Gezinnen en voornamelijk meisjes zouden meer privacy moeten hebben. Belangrijk hierbij is dat er wordt gelet op de veiligheid. Het zou enorm helpen als families een eigen woonruimte zouden hebben.
  • Kinderen zouden beter begeleid moeten worden. Alle kinderen zouden op tijd passend onderwijs moeten krijgen, ook als ze de taal niet voldoende beheersen of tijdens de asielprocedure. Er zouden activiteiten georganiseerd moeten worden voor de kinderen, om ze te helpen bij de ontwikkeling en ook om ze sociaal bezig te houden.
  • Gezinnen en kinderen die zijn gevlucht kunnen heel veel meegemaakt hebben in hun land van herkomst of tijdens de vlucht. Met ambulante ondersteuning kan hulp geboden worden om zelfredzaamheid te vergroten. Ook zou toegang tot gezondheidszorg verbeterd moeten worden, zodat ze op tijd geholpen kunnen worden.

Jeugdhulp aan asielzoekerskinderen

Door heel veel onzekerheid en instabiliteit kunnen de kinderen nog meer problemen krijgen. Voordat ze naar Nederland kwamen, hebben ze heftige dingen meegemaakt en belangrijk is dat we ze kunnen helpen bij het wegwerken of verminderen van die traumatische ervaringen. Ook deze kinderen hebben recht op jeugdhulp waarvan de verantwoordelijkheid bij de gemeentes ligt. Geen enkel kind mag in de schaduw blijven en elk kind zou in het bijzonder aandacht moeten krijgen.

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Nieuwsartiekelen