Kansen vergroten met het juiste onderwijs

Het is voor leerlingen makkelijker om met hun diploma deel te kunnen nemen aan de samenleving. Het succesvol afronden van een opleiding kan moeizaam zijn, wegens verschillende problemen zoals bijvoorbeeld armoede. School is een weerspiegeling van de samenleving, omdat het verbonden is aan een wijk en dus de maatschappij reflecteert. De leerlingen nemen het probleem in het gezin, sociale kring of wijk mee naar school. Hoe kan het onderwijs de kansen van alle leerlingen vergroten, ongeacht het niveau zodat alle leerlingen kunnen deelnemen aan de maatschappij?

Drempels wegwerken

Drempels kunnen weggewerkt worden wanneer stigmatisering zal verminderen zeker over het vmbo. Er is heel veel talent in de gezinnen die binnen de armoedegrens zijn. Leerlingen hebben de motivatie om tegen de labels en vooroordelen te werken. Je moet weten hoe je die talenten zou moeten aanpakken. Door te kijken naar de idealistische en de realistische kant van de samenleving kunnen we onze doelen bijstellen.

Verbinding met de leerling

Wanneer leerlingen een band hebben met een docent zullen ze veel meer aannemen waardoor ze kunnen bouwen aan de veilige situatie. De docent heeft een belangrijke taak om verbinding te maken. Wanneer de leraar de leerling echt ziet en dat de leerling ook voelt dat hij gezien wordt, kunnen we de leerling ook weerbaar maken. Docenten kunnen op school een veilige situatie creëren om alles bespreekbaar te maken. Hoe kun je het beste met elkaar omgaan? Wat speelt er af bij de leerlingen? Wat is hun thuissituatie en welke cultuur nemen ze mee?

Ouderbetrokkenheid

Ouders kunnen goed meehelpen wanneer ze ambitieus over hun kind zijn. Ook hier is het grotendeels de taak van de docent om ouders hierin mee te nemen. Veel van de ouderen glunderen mee en vinden het fijn om hun kind te zien stralen.

Gelijke kansen

Het is geslaagd wanneer alle kinderen ongeacht hun niveau, gelijke kansen krijgen. Hierbij zou kansenongelijkheid kleiner gemaakt moeten worden om kansen te vergroten. Het volgen van de juiste trajecten is hierbij belangrijk, omdat we door uitsluiting de kinderen kunnen lamslaan of juist door insluiting vleugels aanbieden. Bij het bieden van gelijke kansen zou een goede basis gegeven moeten worden waarbij de leerling meer uitgedaagd kan worden.

Passie van docenten

We hebben hiervoor al aangegeven dat de docent een belangrijke taak heeft bij het bieden van gelijke kansen. De passie van de docenten, kan ervoor zorgen dat er meer uit het kind gehaald kan worden. Het zou nadelig zijn wanneer ze te vroeg zouden differentiëren en de leerlingen in hokjes zouden plaatsen. Hierbij zouden docenten veel ondersteuning van elkaar kunnen krijgen.

Impact van het coronavirus op het onderwijs

Kinderen en jongeren kunnen verschillen in de mate waarin hun ontwikkeling afhankelijk is van het onderwijs. Wanneer kinderen te veel afhankelijk zijn van de input op school doordat ze daar voldoende ondersteuning krijgen, zullen ze de sluiting van de scholen negatief ervaren. Er zal dan een toenemende ongelijkheid zijn, omdat sommige leerlingen minder ondersteuningsmogelijkheden en materiële hulpmiddelen hebben in het huishouden.

Eerlijke race in het onderwijs

Kortom in een tijd dat kinderen en jongeren zich ontwikkelen, kan onderwijs zeker de kansen van de leerlingen vergroten, omdat ze sneller gezien kunnen worden door de docenten. Ze krijgen ruimte voor het laten ontwikkelen van hun talenten, kunnen hun docent zien als rolmodel en kunnen in een veilige kring veel bespreken. Onderwijs heeft een grote rol bij het bieden van gelijke kansen voor een eerlijke race in het onderwijs.

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Nieuwsartiekelen