Media en interculturele diversiteit

De media heeft invloed op ons beeld van de wereld en de Nederlanders besteden gemiddeld 8,5 uur per dag aan mediagebruik. Ze informeren over de samenleving met nadruk op diversiteit en kwaliteit. Programma’s worden niet alleen gemaakt voor het grote publiek, maar voor alle groepen in de samenleving waarbij ze zelf inhoudelijke keuzes mogen maken. In hoeverre wordt er aandacht besteed aan culturele diversiteit in de media zodat er meer aanbod geboden kan worden aan het nieuws en programma’s?
Media en interculturele diversiteit

Taak van de media met aandacht voor culturele diversiteit

  • De media hebben een enorme invloed. Daarom is het van groot belang dat ze niet horen te polariseren, maar juist tegenstellingen tussen groepen moeten wegwerken. De media kan ten minste stimuleren en een voorbeeld geven om in gesprek te gaan met elkaar en niet tegenover elkaar staan.
  • De vooroordelen en stereotypering over bepaalde culturen of bevolkingsgroepen kunnen weggewerkt worden in plaats van overeind gehouden worden.
  • De media horen de gebeurtenissen die relevant zijn feitelijk, onafhankelijk en betrouwbaar weer te geven.
  • Er zou meer aandacht gegeven moeten worden aan de problemen en minden aan de bi-culturele achtergronden.
  • Een journalist houdt de regie in handen, is onafhankelijk, zorgvuldig, evenwichtig en zo transparant mogelijk. Ook probeert een journalist hierbij generalisering en stereotypering te voorkomen en oog te hebben voor interculturele diversiteit.
  • De media horen een maatschappelijke functie te vervullen door onafhankelijke, evenwichtige en betrouwbare informatie te verstrekken en zo een democratische samenleving te versterken.

Witte redactie versus interculturele diversiteit

  • Er zou in de media meer ruimte voor interculturele diversiteit moeten zijn en er zou minder aandacht gegeven moeten worden aan tegenstellingen.
  • De nadruk om verbinding te maken met de ander is essentieel om de culturele diversiteit te bevorderen.
  • Ook voor de bi-culturele Nederlander zou er een plek moeten zijn in de redactie, ze zouden zich makkelijk kunnen aanpassen aan de werkwijze.

De media horen relevant te zijn

  • De Nederlandse redactiecultuur is conservatief en daardoor ook traditioneel waardoor ze geen compleet beeld kunnen neerzetten om toch een relevante organisatie te zijn. Het ontbreken van culturele diversiteit en mensen met een etnische achtergrond kan nadelig zijn voor deze organisaties, omdat ze extra hun best moeten doen om een relevante organisatie te zijn.

Workshop interculturele communicatie

Instituut Culturele Zorg streeft ernaar om interculturele communicatie te verbeteren, vooral tussen cliënt en zorgverleners. Door het aanbieden van workshops en cursussen wordt er geïnvesteerd in de interculturele competenties. Zo kan men meer begrip krijgen en contact maken met ook de bi-culturele Nederlander.

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Nieuwsartiekelen