Inclusie en diversiteit in de wijk

Een samenleving die open staat voor iedereen, iedereen kan meedoen en iedereen hoort erbij. Mensen met een beperking kunnen volledig meedoen in de samenleving. Dit kan alleen als er voldoende ondersteuning is en wanneer de obstakels om een opleiding te volgen of een baan te vinden, worden weggewerkt. Ook mensen die gevarieerd en anders zijn, zouden volwaardig moeten deelnemen in de samenleving zonder uitsluiting en vooroordelen.

Inclusie en diversiteit in de wijk

Wat is inclusie en wat is diversiteit?

Inclusie kan verschillende betekenissen hebben.

  • Zwakkere groepen in de samenleving kunnen ook meedraaien, erbij horen. Ze worden geaccepteerd zoals ze zijn en worden gezien als een individu.
  • Dat mensen in een wijk elkaar kennen en elkaars talenten gebruiken waardoor meer verbinding, verrijking en zingeving
  • Mensen die anders zijn worden met respect behandelt. Ieder mens is uniek en heeft recht om erbij te horen.

Definitie van diversiteit is verscheidenheid en kunnen we verdelen in tweeën:

  • Diversiteit in de vorm van etnische groeperingen en vind plaats binnen een samenleving. Hierbij is het erkennen en waarderen van verschillen tussen personen belangrijk.
  • Diversiteit als biodiversiteit. Dus verschillende levensvormen in de natuur, zoals planten en dieren.

Werken aan inclusie en diversiteit in de wijk

Buurtbewoners en hulpverleners kunnen samen ervoor zorgen dat een wijk inclusief en divers is. Een sociale band met de buurtbewoners, herkend worden op straat, een kort gesprekje voeren, vragen hoe het met een ander gaat, kan het gevoel creëren dat een individu erbij hoort. Open staan voor contact met mensen met een beperking of met mensen die anders zijn dan jij, is de eerste stap voor inclusie en diversiteit. Zorginstellingen kunnen in kaart brengen wie er wonen en mensen zo in contact brengen om inclusie te vergoten.

Onze rol bij inclusie en diversiteit in de zorg

  • Hulpverleners nemen een optimistische houding aan en stellen zich hoopvol in.
  • Hulpverleners ondersteunen de cliënt door te luisteren naar zijn verhaal en voldoende ruimte te maken.
  • Het kunnen herkennen en stimuleren van de cliënt bij het benutten van zijn eigen vaardigheden en zijn eigen kracht. Hierbij wordt er extra aandacht gegeven aan het vergoten van eigen regie.
  • Bij mensen met beperkingen, deze opzij kunnen zetten en zichzelf richten op de mogelijkheden van de mensen. Dit kan alleen wanneer hulpverleners de tijd nemen om naar mensen te luisteren en ook naar verhalen die anderen te vertellen hebben over deze mensen.
  • Wat heeft een mens nodig om volwaardig deel te kunnen nemen in de samenleving? Door vertrouwen op te bouwen, door op zoek te gaan naar oplossingen voor de problemen en door het geven van de juiste ondersteuning, kun je erachter komen wat het beste is voor de cliënt.

Vragen over interculturele zorg?

Heb je nog vragen over interculturele zorg of ben je benieuwd naar workshops en cursussen over interculturele zorg? Neem dan contact met ons op.

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Nieuwsartiekelen