Meer aandacht voor culturele dilemma’s in de zorg

Er zijn veel culturen met verschillende normen en waarden in Nederland, waardoor mensen gebonden zijn aan verschillende gebruiken. Ook de zorg heeft steeds meer te maken met cliënten met een migratieachtergrond. In het dagelijkse leven, maar vooral in de zorg kunnen de verschillende gebruiken heel veel dilemma’s met zich meenemen. Hieronder kun je er meer over lezen.

Culturele dilemma’s: wat zijn de oorzaken en gevolgen?

Oorzaken

 • De gescheiden netwerken
 • De koudwatervrees van beide kanten
 • De misverstanden

Gevolgen

 • Culturele botsingen op de werkvloer
 • Culturele botsingen met de buitenwereld

Meer aandacht voor culturele dilemma’s in de zorg

Culturele dilemma’s: een aantal voorbeelden

 • De zorginstellingen hebben te maken met steeds meer cliënten met een migratieachtergrond. Er is steeds meer behoefte aan kennis over culturele gebruiken, waardoor de kwaliteit van de zorgverlening kan verbeteren. Er is wel een ondervertegenwoordiging van allochtone meisjes in de zorg omdat ze worstelen met fysiek contact en in land van herkomst heeft de zorg minder status.
 • Er zijn verschillen in dagelijkse gewoonten zoals voorbereiding voor het gebed. Mensen zullen meer behoefte hebben aan dagelijkse rituele wassing. Ook zullen bijvoorbeeld moslims en mensen met een joodse achtergrond hun maaltijd willen voorbereiden volgens de religieuze voorschriften.
 • In het westen worden ziektes meestal verklaard vanuit een lichamelijke en rationele verklaring. In andere culturen en religies kunnen ziektes verklaard worden door God of andere bovennatuurlijke oorzaken. Geloof in magie kan ook veel sterker zijn, waardoor eerder traditionele genezers worden geraadpleegd dan artsen.
 • De cliënten met een migrantenachtergrond hebben onvoldoende weet van ongeschreven regels.
 • Opvattingen over leven en dood en openheid over diagnose gaat in het westen wat harder. Bij het levenseinde kan het rechtstreeks benoemen van de levensduur te hard aankomen bij de cliënten.
 • Er zijn verschillen in gewoontes met betrekking tot omgang man-vrouw. Een vrouwelijk cliënt wil het liefst geholpen worden door een vrouwelijk hulpverlener en andersom.

Cultuur sensitieve zorg

Om het genezingsproces te bevorderen of om een cliënt beter te kunnen begeleiden moet in het belang van de cliënt rekening gehouden worden met de behandelwijze en de culturele gebruiken en gewoontes. Instituut Culturele zorg hecht waarde aan passende zorg voor de interculturele groep. Hierbij probeert ICZ het intercultureel contact tussen zorgverlener en cliënt te verbeteren door cursussen en workshops te geven, zodat cliënten beter begrepen kunnen worden.

 

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog

 

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Nieuwsartiekelen