Werken met interculturele competenties bij jongeren

Het begint bij de nieuwsgierigheid naar de ander. Elk kind, elk mens is uniek en heeft een creatief potentieel. Belangrijk hierbij is dat we ons kunnen richten op de ontwikkeling van de jongeren. Om dit te stimuleren kunnen hulpverleners, ouders, verzorgers getraind worden om de jongeren wat mee te kunnen geven voor in de toekomst. Het opdoen van interculturele competenties is belangrijk voor ieder die opgroeit in de huidige Nederlandse samenleving. Hoe kunnen hulpverleners jongeren verder helpen met hun interculturele competenties?

Werken met interculturele competenties bij jongeren

Wat zijn interculturele competenties?

Interculturele competenties zijn competenties waarmee medewerkers door middel van cultuursensitieve zorg, hulp en zorg kunnen verlenen aan cliënten met een andere etnische of culturele achtergrond. Een competentie is een samenhangend geheel van vaardigheden, kennis en houding. Met interculturele communicatie in de zorg kun je met je attitude de toestand beter kennen en beter kunnen omgaan met de omstandigheden.

Van toepassing op bijvoorbeeld volgende situaties;

 • Autochtone hulpverlener moet hulp verlenen aan cliënten uit andere culturen.
 • Turkse hulpverlener moet zorg verlenen aan een Surinaamse cliënt.
 • Een minder gelovige Nederlander moet zorg verlenen aan een strenggelovige Nederlander.

Effecten bij jongeren van interculturele competenties van zorgverleners

 • Inzicht krijgen in de culturele mogelijkheden van de cliënten. Wanneer jeugdigen behoefte hebben aan jeugdhulp, hebben hulpverleners al voorsprong omdat ze beschikken over interculturele competenties.
 • Hulpverleners stimuleren met interculturele competenties jeugdigen om in aanraking te komen met jeugdigen uit verschillende culturen waarbij ze nieuwe weggetjes aanleggen in hun hersenen. Hierdoor gaan deze nieuwe verbindingen niet weg en verandert de basishouding van deze jeugdigen.
 • Culturele talenten van jongeren worden door hulpverleners zo goed mogelijk ingezet, zodat ze uitgedaagd en begeleid worden om een volgende stap te zetten in hun culturele ontwikkeling.
 • Er wordt gewerkt vanuit culturele competenties, waarbij niet de activiteit of kunstdiscipline centraal staat, maar de jeugdige zelf.
 • Bewust de jongeren leren hoe ze activiteiten kunnen inzetten.
 • Niet het werk staat centraal maar, de jongeren zelf! Je werkt als hulpverlener niet naar een vast eindresultaat, maar het proces staat voorop. De hulpverlener helpt zo goed mogelijk bij het begeleiden in dat proces.
 • Het waarnemen en waarderen van jongerengedrag. Door ze feedback te geven geef je hun vertrouwen, omdat ze zich gezien, gehoord en begrepen voelen.
 • Hulpverleners leren om procesgericht te werken door te experimenteren en uit te dagen. Ze kunnen hun cliënten waarnemen tijdens een creatief proces en tijdens dit proces ook verdiepende gesprekken voeren.

Cultuursensitiviteit met interculturele communicatie in de zorg

Met een cultuur sensitieve beroepshouding zorgt de hulpverlener ervoor dat ze genoeg beschikt over de kennis van verschillende culturen. Met interculturele communicatie in de zorg wordt er een interculturele vertrouwensband opgebouwd waardoor de hulpverlener intercultureel kan samenwerken met de client.

 

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Nieuwsartiekelen