Cultuursensitief werken: 5 must reads voor cultuursensitieve competenties

Je eigen normen en waarden gelden niet voor iedereen en ieder persoon hoort tot een ander cultuur. Aansluiting voelen bij de omgangsvormen en de manier van ondersteunen zal een begin zijn van cultuursensitiviteit. Met het bevorderen van interculturele competenties kunnen hulpverleners met behulp van een cultuur sensitieve methode aan de slag gaan en hulp en zorg verlenen aan mensen met een andere etnische of culturele achtergrond. Hieronder zal ik het hebben over een aantal boeken die behulpzaam kunnen zijn voor hulpverleners die cultuursensitief willen werken.

Vertelt u mij eens iets meer…

Cor Hoffer

Dit boek is een ondersteuning voor hulpverleners in de zorg en welzijnswerk die niet goed weten hoe ze cultuursensitief te werk moeten gaan. Het besef dat de eigen normen en waarden niet gelden voor anderen is een begin waarmee er een aansluiting gevormd kan worden bij de omgangsvormen en de manier van ondersteunen. Er worden in dit boek praktische tips gegeven en er is ook beschreven welke invloed cultuur en religie kan hebben op zorg en welzijn.

Cultuursensitief werken 5 must reads voor cultuursensitieve competenties

Cultuursensitieve hulpverlening

Luc Cellis, Jessy Le Roy, Veerle Van Gijsegem, Elfie Van Ransbeeck

Als hulpverlener in de zorg heb je steeds meer te maken met cliënten die verschillende culturele achtergronden hebben. Wanneer je niet voldoende kennis hebt over deze culturele achtergronden en de normen en waarden kunnen er misverstanden, onduidelijkheden, onbegrip en ergernis ontstaan. Als je als hulpverlener cultuursensitief wilt werken en je cultuur sensitieve competenties wilt ontwikkelen, dan kan dit boek een goede handleiding zijn. Handig in dit boek is dat je als lezer wordt uitgedaagd om jezelf te plaatsen in de situatie van de client.

Superdiversiteit, hoe migratie onze samenleving verandert

Dirk Geldof

Migratie heeft de samenleving verandert waardoor we in superdiversiteit leven. Door wederzijdse dialoog en openheid tussen de verschillende groepen die hier wonen kunnen we zorgen voor wederzijdse betrokkenheid waarmee we de samenleving vooruit kunnen helpen. Met dit boek word je als mens en vooral als hulpverlener in de zorg opgeroepen om de culturele diversiteit positief te benaderen.

Werken met cultuurverschillen

Geert Jan Hofstede, Paul B.Pedersen & Geert Hofstede

De auteurs van dit boek bespreken archetypen waarmee je als hulpverlener cultuurverschillen in de organisatie op het spoor kunt komen of ter discussie kunt stellen. Met veel oefeningen, cases en voorbeelddialogen word je getraind en kun je veel leren hoe je in bepaalde situaties moet handelen. Interculturele ontmoetingen kunnen misverstanden teweegbrengen en door verschillende profielen te interpreteren probeert dit boek je te helpen bij het voortzetten van dialogen en interculturele communicatie.

Allemaal andersdenkenden

Geert Hofstede & Gert Jan Hofstede

In dit boek wordt besproken hoe de manier van ons denken, voelen en handelen beïnvloed wordt door de cultuur waaruit we zijn voortgekomen. Het boek is een maatstaf voor cultuurverschillen waar hulpverleners in de zorg rekening mee moeten houden. Door het geven van veel voorbeelden krijg je een beeld van hoe je het in de praktijk kunt toepassen.

Cultuursensitief werken in de zorg

Om als hulpverlener in de zorg een goed beeld te krijgen van de cliënt, de opvoedingssituatie, de migratiecontext, de achtergrond, cultuur en de normen en waarden zou je met de sensatieve methode te werk moeten gaan. Ook kun je deelnemen aan verschillende workshops en cursussen om zowel jezelf als je client te leren kennen. Zo wordt de cliënt beter begrepen en zal er ook de meest geschikte zorg verleend worden die het meeste past bij de culturele achtergrond van de cliënt.

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Nieuwsartiekelen