Cultuursensitiviteit en zingeving door verandering zienswijze

Je kunt kiezen voor een meer spirituele manier van leven, een meer milieubewust leven of rustige manier van leven. We hebben het als mens zo druk met de lusten en lasten van het leven dat we nauwelijks een ogenblik hebben om te bedenken hoe goed we het hebben ondanks alle liefdesverdriet, ruzies, scheidingen, ziektes en verlies van geliefden. Pas wanneer we ons zienswijze veranderen, kunnen we meer betekenis hechten aan ons leven, onszelf met de ander verbinden en nieuwe dingen leren dus je leven meer zin geven. In hoeverre kan cultuur helpen bij het creëren van een gevoel waarbij je zingeving ervaart?

Cultuursensitiviteit en zingeving door verandering zienswijze

Definitie van zienswijze en zingeving

Zienswijze

Zienswijze is de manier waarop we kijken naar de werkelijkheid en oordelen vanuit een bepaald standpunt.

Zingeving

Zingeving is het zoeken naar de zin, de bedoeling of het doel van het leven en de behoefte dat wat we doen in het leven waarde heeft. Spiritualiteit is een ander woord voor zingeving.

Cultuur en cultuursensitiviteit nodig bij zingeving

Cultuur is belangrijk voor zingeving want;

  • je kunt een persoonlijke passie in het leven vinden waardoor je enorm kunt genieten en je beter zult voelen. Dus je ervaart bezieling en passie waardoor je een waardevolle invulling hebt voor je behoefte aan zingeving.
  • je kunt je eigen verhaal delen en nieuwe verhalen doorvertellen waardoor je nieuwe dingen kunt weerstaan en meer vrijheid zult hebben.
  • je kunt waarden creëren die belangrijk zijn voor anderen.
  • je kunt betekenis vinden in de rituele beleving van andere culturen, omdat je op zoek bent naar iets goeds voor je ziel.
  • je kunt inzicht krijgen in je persoonlijke waarden zodat je vast kunt stellen wat de belangrijkste is in je leven.
Cultuursensitief werken

Wanneer we onze zienswijze veranderen op de werkvloer ten opzichte van andere culturen en achtergronden zou het ons meer inzichten geven. Kennis hebben van de leefwereld en de achtergronden van mensen uit andere culturen en tonen van een belangstellende open houding zonder vooroordelen, zal onbegrip wegwerken.

Op weg naar geluk….

Met het aandurven om te onderzoeken, door ons hart te openen, door open te staan voor diversiteit zullen we op weg zijn naar zingeving en dus meer geluk en waarde in het leven vinden. Zinvol leven, idealen willen bereiken, vertrouwen hebben, accepteren, dankbaarheid en blijven leren zou ons houvast moeten zijn.

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Nieuwsartiekelen