Generatie burn-out

Een gevoel van sterke vermoeidheid, het gevoel afstand te willen nemen van het werk en de mensen, het hebben van steeds meer onzekerheid over je eigen capaciteiten en emotionele buien zijn kenmerken van een burn-out. Je hebt altijd al hard gewerkt, goed gepresteerd en je hebt altijd een druk maatschappelijk en sociale leven gehad. Nu opeens heb je er geen zin meer in. Je bent je eigen gevoel van grenzen kwijt en weet niet meer wat je aankan. Je hebt geen controle meer, alleen chronisch stress. Jonge mensen van deze tijd hebben steeds meer last van burn-out en depressie. Volgens de ArboNed zitten van de ongeveer 3 miljoen jongvolwassenen tussen de 20 en 35 jaar er 100.000 thuis. Wat zouden de oorzaken kunnen zijn voor burn-out bij deze jongeren en hoe kunnen ze hiermee omgaan?

Generatie burn-out

Autonomie is belangrijk voor de jongeren van tegenwoordig

Je zou zeggen dat het een generatie is met zoveel kansen en mogelijkheden. Jongeren vinden het belangrijk dat ze zonder bemoeienis van buitenaf kunnen handelen, maar laten zich leiden door de verwachtingen van anderen. Ze weten niet meer wat ze diep van binnen echt willen, het gaat er meer om wat de ander wil.

De veeleisende opvoeding

Je bent zelf verantwoordelijk voor je geluk, succes en falen. Je kunt alles bereiken wat je wilt en wanneer het niet lukt moet je terugkijken naar jezelf. Het gaat om het presteren. Ouders willen dat hun kinderen goed presteren en ver komen in hun leven. Een hoge prestatiedruk zal volgens de ouders ervoor zorgen dat ze niet zullen falen en succesvol zijn. Hierbij vergeten ouders dat tegenslagen ook normaal zijn en erbij horen.

De arbeidsmarkt

Bij jongeren die bewust of onbewust het gevoel hebben gecreëerd dat ze ongewenst zijn of altijd tekortschieten zal stress veel meer voorkomen doordat ze zich extra willen bewijzen. Ook willen jongeren van deze tijd te voel doen, te veel taakjes op zich nemen, over verantwoordelijk zijn doordat de jongeren heel erg ongeduldig zijn. Zo streven ze ernaar om snel aan de top van hun carrière te zijn zonder onderaan de ladder te beginnen.

Social media en het ideaalbeeld

Op social media wordt meestal getoond hoe gelukkig, gezond en succesvol iedereen is. Er is genoeg vergelijkingsmateriaal beschikbaar waarbij je je vergelijkt met de ander en streeft ernaar net zo mooi en fit uit te zien. Er zijn weinig mensen die een verkeerde foto, beelden van een vermoeid gezicht of een vervelend dag plaatsen. Online wordt het perfecte leven geleid, terwijl ondertussen de jongeren met veel problemen kampen. Jongeren zouden meer met leeftijdsgenoten in het echt moeten communiceren en niet alleen online. Zo zouden ze elkaar beter begrijpen en steunen.

Mentale druk bij bi-culturele jongeren

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu neemt het aantal bi-culturele mensen steeds meer toe. Doordat deze jongeren zich in toenemende mate niet thuis voelt in Nederland kan het zorgen voor vervreemding en ontworteling, wat kan zorgen voor meer psychische klachten. De mentale belastbaarheid of de psychische kwetsbaarheid van deze jongeren kan verschillen met de jongeren met een Nederlandse achtergrond.

Jezelf uit de diepe put redden

Kortom ten eerste zouden jongeren zelf moeten ingrijpen om zich te kunnen wapenen tegen emotionele uitputting en burn-out. Wanneer ze zichzelf uit de put halen is het moeilijker om terug te vallen. Daarna zouden ze tot rust moeten komen door naar zichzelf te luisteren en in contact te komen met hun gevoelens. Alle gedachten voor straks of morgen zouden ze los moeten laten en bezig zijn met wat ze nu aan het doen zijn. Met een beetje mindfulness zouden ze meer gefocust zijn en meer kunnen genieten en ontspannen.

Ten tweede is er behoefte aan mentaliteitsverandering waarbij jongeren aangeleerd zouden moeten worden dat ze niet perfect hoeven te zijn en dat ze best fouten mogen maken. De jongeren krijgen meer zelfvertrouwen bij het zelfstandig overwinnen van al het negatieve op hun pad.

 

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Nieuwsartiekelen