Interculturele zorg: een blik op gehandicaptenzorg

Het is extra belangrijk voor mensen met een biculturele achtergrond dat hulpverleners vraaggericht werken. Om alle cliënten een passende zorg aan te kunnen bieden, zouden hulpverleners zich bewust zijn van de culturele achtergronden en verschillen in beleving en er goed mee kunnen omgaan. Ook in de gehandicaptenzorg is er behoefte dat de belangen van de ouders met een gehandicapt kind behartigd worden en dat er bemiddeld wordt in de hulpvragen. Ze zouden ook bewuster gemaakt moeten worden over hun rechten en over de wetgeving rondom gehandicaptenzorg zodat ze wegwijs worden gemaakt.

Problemen die kunnen voorkomen in de gehandicaptenzorg

  • Door een taal- en informatieachterstand kunnen ouders of andere familieleden een andere kijk hebben op ziekte en handicaps. Pas wanneer ouders informatieavonden bijwonen of voorlichtingen krijgen over het bestaan van voorzieningen en regelingen kunnen ze weten hoe ze moeten handelen.
  • Ouders hebben een grote verwachting van de zorgprofessionals, waarbij ze ten eerste denken dat hun gehandicapte kind genezen kan worden of dat ze beter gaan functioneren. Ouders met een gehandicapt kind kunnen specialistische jeugdhulp raadplegen, maar hierbij vindt men belangrijk welke jeugdhulpverlening en jeugd aanbieders het beste passen bij het kind.
  • Ook kan het voorkomen dat ouders kansen mislopen doordat ze niet op de hoogte zijn van bepaalde regelingen. Ze hebben recht op bepaalde vergoedingen en budgets, maar weten helaas niet dat ze daar in aanmerking voor komen. Doordat veel uit eigen zak wordt betaald, kan het een grote financiële last worden.
  • Er kan een onbegrip zijn voor het beleid van zelfstandigheid. Hulpverleners stimuleren de zelfstandigheid wanneer het kind op de instelling is. Hierbij moet het kind zoveel mogelijk zelf doen. Wanneer het kind thuiskomt, wordt er van alles gedaan en wordt er volledig geholpen. Ouders hebben onbegrip voor het gedrag van de hulpverleners, omdat ze van mening zijn dat hun gehandicapte kind behoefte heeft aan begeleiding en verzorging.

Interculturele aandachtspunten in de gehandicaptenzorg

  • Instellingen zouden de zorgprofessionals of hulpverleners moeten bijspijkeren zodat ze intercultureel te werk kunnen gaan.
  • Het organiseren van lotgenotencontacten zou ervoor kunnen zorgen dat ieder zijn verhaal kwijt kan en hierbij elkaar kunnen steunen.
  • Er zouden nieuwsbrieven moeten zijn in verschillende talen over de veranderingen in de gehandicaptenzorg zodat mensen op de hoogte blijven over al die veranderingen.

Kortom mensen met een biculturele achtergrond en die een gehandicapt kind hebben, zouden wegwijs gemaakt moeten worden. Door het verlenen van cultuursensitieve informatie, het uitwisselen van ervaringsverhalen en door het verstrekken van informatie in verschillende vormen (geschreven en beeldfragmenten in eigen taal) wordt de informatie over zorg ook toegankelijk voor deze mensen.

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Nieuwsartiekelen