Culturele angst bij biculturele ouders

Moeder van Mahmoud (Syrische vluchteling) begreep niet waarom de kinderen bij de sinterklaasviering een mijter op moesten met een kruis erop. Ze vroeg het aan haar vriendin waarvan het kind op een andere school zat. Zij hadden daar geen last van, omdat alle kinderen een pietenmuts op hadden. Culturele verschillen kunnen voor nieuwkomers lastig zijn en die zullen vooral bij opvoedingsdoelen, ouder-kindrelatie en ouderlijke controle een grote rol spelen. Culturele verschillen kunnen zorgen voor angst bij biculturele ouders. Hoe kunnen we deze verschillen herkennen en de culturele angst verminderen?

Het versterken van de relatie met de Nederlandse cultuur

Een schat van ervaringen, inzichten en suggesties kan ervoor zorgen dat de relaties van ouders met de Nederlandse cultuur versterkt. Een ontmoeting vanuit een grondhouding die vooral kijkt naar overeenkomsten en tegelijkertijd verschillen kan benutten om maatwerk te leveren zorgt ervoor dat je als ouder ten diepste gaat om samen de ontwikkeling van je kind optimaal te begeleiden. Door anderen als gelijkwaardige te behandelen en door te kijken hoe anderen zich bewegen in de opvoeding en begeleiding van kinderen.

Culturele angst door culturele verschillen

Mensen met een biculturele achtergrond hebben verschillende culturele wereldbeelden die een verschillend perspectief geven van waaruit men naar zichzelf, sociale interacties en sociale relaties kijkt. Wanneer de verschillende wereldbeelden een tegenstrijdig beeld geven op bepaalde begrippen, kan het consequenties hebben voor de conceptualisatie. Ouders kunnen bij de opvoeding van hun kinderen moeilijkheden krijgen om bepaalde situaties in duidelijke begrippen of beelden vast te leggen.

4 culturele aspecten om culturele verschillen te herkennen en angst te verminderen

  1. Naast het herkennen en doorgeven van de waarden en normen uit eigen cultuur zouden biculturele ouders ook waarden en normen uit de andere cultuur moeten herkennen. Zo kunnen ouders die ook niet zo lang in Nederland zijn vooruitlopen op de opvoeding en ondersteuning van hun kinderen.
  2. De mate van ongelijkheid die wordt ervaren door ouders zou weggewerkt moeten worden waarbij de machtsafstand veel kleiner wordt. Hierdoor zullen ze meer gelijkheid waarnemen waardoor ze ook sneller stappen zullen zetten naar de ander.
  3. Bij onzekere situaties zouden onzekerheden vermeden moeten worden zodat de mate van angst ook minder wordt. Ouders zouden de gedragsregels in hun eigen cultuur moeten vertalen naar hun specifieke situatie en behoeften zodat ze er optimaal kunnen zijn voor hun kind.
  4. Ouders moeten zo ingesteld zijn dat ze kunnen omgaan met verschillen en bepaalde verschillen ook accepteren.

Met loyaliteit, harmonie, interculturele communicatie en respect kunnen mensen uit verschillende culturen bij elkaar leven en continu vaardigheden ontwikkelen om de onderlinge banden ook krachtig te ontwikkelen. Elk individu dus ook elke ouder zou de angsten van alles wat vreemd is of nieuw is kunnen wegwerken en zich vormen tot een expert op het gebied van interculturele communicatie.

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Nieuwsartiekelen