Hybride identiteit

Bij de bushalte in Eindhoven vroeg een mevrouw zittend op haar rollator waar ik vandaan kwam. Ik zei dat ik in Nederland geboren en getogen was en dat mijn ouders uit Turkije kwamen. Zij vond dat geen goed antwoord en dat het dan vanzelfsprekend is dat ik ook daar vandaan kwam. Er ontstond een lichte discussie over mijn afkomst en we kwamen er uiteindelijk toch niet uit. Ik voel me verbonden met Nederland, maar tot welke groep behoor ik en tot welke identiteit vervorm ik mezelf? Vanuit mijn eigen culturele achtergrond heb ik mij ontwikkeld tot een Nederlandse staatsburger en voel ik me ook verbonden met Nederland.

Wat is een hybride cultuur?

Hybride betekent in een maatschappelijke of culturele context de uitkomst van de interactie van twee verschillende samenlevingen of culturen. Je kunt het zien als een uitwisseling tussen verschillende culturele groepen waardoor een nieuwe hybride grootstedelijke cultuur tot stand komt. Hybride identiteiten kunnen tot stand komen wanneer persoonlijke beleving van de eigen cultuur met publieke participatie samenkomt. Met behoud van hun eigen achtergrond herkennen mensen zich in de Nederlandse identiteit.

Bij bewustwording van globalisering staan mensen vaker stil bij de veelvuldige, wereldwijde connecties. Dit vertaalt zich onder meer in een hybride cultuur, waarbij elementen van verschillende culturen zich vermengen tot een nieuw geheel. Hierdoor wordt de zoektocht naar de nationale identiteit bemoeilijkt.

Ontstaan van een hybride identiteit

  • In Nederland stijgt de diversiteit van herkomstlanden en de migratiestromen blijven constant in beweging. Ook de diversiteit binnen deze groepen neemt steeds meer toe zoals de samenstelling, herkomst, bezit van cultureel kapitaal en staat van welzijn. Diversiteit is belangrijk omdat we een verscheidenheid aan nationaliteiten, culturele, etnische en religieuze uitingen hebben.
  • Wanneer er sprake is van sociale cohesie kunnen jongeren in contact komen met jongeren buiten hun eigen kring. Ook met behulp van interculturele communicatie op school, op het werk en in de sociale omgeving zorgt men voor uitwisseling van ideeën en gedachtes waardoor er een hybride cultuur kan ontstaan.
  • Door het wegwerken van etnische scheidslijnen en dus ook de vooroordelen over alles wat anders is, zorgt men voor meer verbinding waardoor mensen meer naar elkaar toe kunnen groeien en veel van elkaar kunnen overnemen.
  • Door een betere sociale en arbeidsmarktpositie zijn gezinnen mobieler waardoor ze buiten de achterstandswijken gemengd kunnen wonen. Hierdoor kunnen mensen zich sneller identificeren met de nationale identiteit.

Voldoende interculturele ruimte

De ander hoeft geen gevaar te zijn voor de Nederlandse samenleving maar overeenkomsten en verschillen in Nederland op het gebied van cultuur, religie, cultureel erfgoed, geschiedenis, talen en waarden zouden juist bouwstenen zijn van onze multiculturele identiteit. Ik vind het belangrijk dat iedereen hier in Nederland voldoende ruimte krijgt voor zijn symbolen, rituelen en culturele vorming zonder vorming van tweedeling en uitsluiting.

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Nieuwsartiekelen